– Internasjonalt bistandsarbeid

Mor og baby

Funksjonshemmede i fattige land har som oftest dårlige levekår og få muligheter til å gå på skolen, stifte familie og delta i lokalsamfunnet. Norges Handikapforbund bistandsarbeid bygger på solidaritet og mangeårig, gjennomarbeidet erfaring. Gjennom systematisk innsats bidrar vi til at funksjonshemmede får bedre vilkår og blir sett, hørt og regnet med. Uganda, Lesotho, Zambia, Malawi og Palestina er de landene vi er involverte i per i dag.
Inkluderende utvikling

Selv om behovet er stort, blir funksjonshemmede stadig utestengt fra bistand og utviklingsarbeid. De blir ikke sett eller hørt, og utviklingsaktører vet ikke hvordan de skal inkludere dem. Vårt internasjonale bistandsarbeid bidrar til en samfunnsutvikling som gjør at funksjonshemmede kan være en naturlig del av samfunnene de lever i og delta og bidra på alle livets områder. Funksjonshemmede i fattige land rammes hardere […]

Utdanning for alle

I fattige land er det få funksjonshemmede barn som får begynne på skolen og enda færre som fullfører, selv på grunnskolenivå. Tendensen er enda sterkere på videregående nivå, og på universitetet er funksjonshemmede nærmest fraværende. Funksjonshemmede barn som ikke får gå på skolen, eller blir sendt bort på spesialskoler langt fra familie og lokalsamfunn, lærer […]

iSave – Økonomisk utvikling

De fleste funksjonshemmede lever i fattigdom, må klare seg uten nødvendige helsetjenester og har få muligheter til å gå på skolen, stifte familie eller delta i lokalsamfunnet. De møter fordommer og blir diskriminert av familien, lokalsamfunnet og myndighetene. Handikapforbundets spare- og lånegrupper bidrar til å snu denne utviklingen. iSave – Spare- og lånegrupper som inkluderer […]

Kunst og kultur som virkemiddel

Palestina: Bomber faller og land er okkupert. Dette er hverdagen til de fleste som bor på Vestbredden og Gaza. Dette er også hverdagen til funksjonshemmede barn, kvinner og menn, som blir ekstremt utsatt. Funksjonshemmede barn får ikke den skolegangen de har rett til. Funksjonshemmede kvinner spesielt blir ekskludert fra det svært begrensede arbeidsmarkedet. Helsetjenester er […]

Katastrofe- og nødhjelpsarbeid

Funksjonshemmede er ekstremt utsatt i krise og konfliktsituasjoner. En viktig grunn er at de ikke involveres i planlegging og gjennomføring av katastrofearbeidet, og blir oversett når man lager evakueringsplaner, setter opp flyktningleirer, distribuerer mat, hygienepakker og klær og gir utdannings- og jobbtilbud. Nesten 60 millioner mennesker er nettopp nå på flukt fra krig, konflikt og naturkatastrofer […]

Gi en gave med mening

Gi en gave med mening – bli med på å skape en inkluderende verden! Med din støtte kan vi bidra til å bedre funksjonshemmedes rettigheter og levekår i våre samarbeidsland. Det er ikke alltid så mye som skal til for å gjøre en forskjell. Du kan gi en gave ved å betale til kontonummer 1503.51.84241. Beløpet […]

Booklet about NAD’s international work

NAD’s principal task is to fight all forms of barriers that prevent women, men, girls and boys with disabilities from being active participants as well as contributors in their communities. NAD works through existing local structures to ensure local ownership and facilitate sustainable change for persons with disabilities. Read more about our work in this booklet […]

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen