Barn ser mot kamera

Gi en gave med mening – bli med på å skape en inkluderende verden! Med din støtte kan vi bidra til å bedre funksjonshemmedes rettigheter og levekår i våre samarbeidsland. Det er ikke alltid så mye som skal til for å gjøre en forskjell.

Du kan gi en gave ved å betale til kontonummer 1503.51.84241. Beløpet velger du selv.

  • Det koster bare 285 kroner å redde et barn med cerebral parese, gjennom å lære foreldrene hvordan de skal gi barnet mat og forhindre at barnet blir kvalt.
  • Et bidrag på 430 kroner vil gi en lærer oppæring i funksjonshemmede barns rettigheter og hvordan funksjonshemmede barn kan inkluderes i klasserommet.
  • For 730 kroner kan en liten funksjonshemmet gutt eller jente en tilpasset stol, komme seg opp fra gulvet eller bakken og få øyekontakt med venner og foreldre.
  • For 1875 kroner kan en funksjonshemmet gutt eller jente få en rullestol, og dermed komme seg ut av huset, gå på skolen og leke med venner.
  • For 4545 kroner kan 10 mødre og fedre få opplæring om sitt barns funksjonsnedsettelse, slik at de evner å støtte barnas utvikling så de kan nå sitt potensial.
  • 250 kroner er nok til at en fattig funksjonshemmet mann eller kvinne kan få plass i en spare- og lånegruppe, og dermed får helt nye muligheter til å tjene penger til å forsørge familien og sende barna på skolen.
  • Med 5000 kroner kan NHF starte en ny spare- og lånegruppe. Hver gruppe gir inntil 30 personer og deres familier mulighet til å greie seg selv økonomisk.
  • For 50 000 kroner kan en skole gjøres fysisk tilgjengelig slik at barn med funksjonsnedsettelser får utdannelse og en framtid.

Du kan gi en gave ved å betale til kontonummer 1503.51.84241. Beløpet velger du selv. Hvis du vil gi fast støtte, kan du etablere et fast trekk i nettbanken din.

Skattefradrag

Alle som har gitt mer enn kr 500 til NHF i løpet av ett år kan få skattefradrag for gaven på 28 %. Du kan få skattefradrag for inntil kr 16.800. Gavene må være på NHFs konto innen 31.12. det året som skattefradraget gjelder.

For at du skal få skattereduksjon for din gave til NHF krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet sammen med ditt fødselsnummer (11 siffer). Når NHF innrapporterer gaven til skattedirektoratet, vil gaveverdien automatisk komme til fratrekk på beregningen av skatt i din selvangivelse.

Ta kontakt med oss på telefon 24 10 24 00 eller e-post nhf@nhf.no for innlevering av fødselsnummer, dersom du ønsker skattefradrag.

Tusen takk for at du står sammen med oss i kampen for en mer inkluderende verden!

Send SMS med kodeord SOL til 2160 og gi 85kr. Sett inn selvvalgt beløp på kontonummer: 8200 07 12147