Fattig tigger

De fleste funksjonshemmede lever i fattigdom, må klare seg uten nødvendige helsetjenester og har få muligheter til å gå på skolen, stifte familie eller delta i lokalsamfunnet. De møter fordommer og blir diskriminert av familien, lokalsamfunnet og myndighetene. Handikapforbundets spare- og lånegrupper bidrar til å snu denne utviklingen.

iSave – Spare- og lånegrupper som inkluderer funksjonshemmede

Handikapforbundets spare- og lånegrupper gir ikke bare mat på bordet og penger til å betale legeregninger og mulighet til å sende barna på skolen. Funksjonshemmede får også selvtillit til å bryte ut av en passiv og avmektig rolle på utsiden av samfunnet. Våre inkluderende spare- og lånegrupper viser at funksjonshemmede er i stand til å forsørge familien og bidra positivt i lokalsamfunnet. Dermed blir de også møtt med respekt.

Spare- og lånegruppene våre skiller seg fra andre ved at de er gjennomført inkluderende. Funksjonshemmede og mennesker uten funksjonsnedsettelser er aktive deltakere på samme vilkår og med like stort ansvar. Hver eneste gruppe er selvstendig og selvstyrt, noe som sikrer eierskap og bærekraft etter at Handikapforbundet har faset ut den direkte støtten. Modellen styrker også deltakerne sosialt og skaper samhold ved at det oppstår nye sirkler av vennskap. Det igjen gir tillit, respekt og vilje til å hjelpe andre.

Handikapforbundet eller partnerne våre bidrar ikke med midler inn, alt overskudd genereres av gruppene selv. Og beløpene som genereres i gruppene er imponerende. Bare i 2014 utgjorde samlet spart beløp blant nærmere 1000 aktive grupper i Uganda over 10 millioner norske kroner. Medlemmene, hvorav 60 % har en funksjonsnedsettelse, tok opp lån til en verdi av nesten 10 millioner kroner. Lånene ble brukt på skolepenger, små jordbruksprosjekter og nyetablering av småbedrifter.

Norges Handikapforbund støtter også programmer som har som formål å få mikrofinansinstitusjoner og andre relevante aktører til å inkludere folk med funksjonsnedsettelser.

Les mer om iSAVE; hva det er, hvor det er og hvorfor vi har et slikt program på nettsiden isave-inclusion.com.

Hvorfor NHF

Handikapforbundets erfaring med inkluderende spare- og lånegrupper er unik. De siste 10 årene har tilgang til finansielle tjenester vært et fokusområde for NHF og vi har de siste årene høstet mye internasjonal anerkjennelse for hva vi har fått til på dette området. Inkluderende utvikling er en fellesnevner for alt bistandsarbeidet vi støtter, og bærekraft og langsiktighet er grunnleggende verdier.