Danseforestilling fra Palestina

Palestina: Bomber faller og land er okkupert. Dette er hverdagen til de fleste som bor på Vestbredden og Gaza. Dette er også hverdagen til funksjonshemmede barn, kvinner og menn, som blir ekstremt utsatt.

Funksjonshemmede barn får ikke den skolegangen de har rett til. Funksjonshemmede kvinner spesielt blir ekskludert fra det svært begrensede arbeidsmarkedet. Helsetjenester er mangelvare.

Bakgrunn

I 1948 ble staten Israel opprettet, til tross for omfattende protester fra palestinerne som bodde i området fra før. Siden 1967 har palestinerne levd under israelsk okkupasjon. Sammenstøtene mellom palestinere og israelere har vært mange og blodige. Det mest sentrale spørsmålet i konflikten er hvem som har mest rett til å kontrollere og bo i området. De palestinske territoriene er en samlebetegnelse på Vestbredden og Gazastripen.

80 % av funksjonshemmede i Palestina er arbeidsledige og 55 % har ingen utdanning overhodet. Diskriminering, ekskludering og isolasjon er et utbredt problem. Mer enn 15 % av befolkningen på omkring 4 millioner i Palestina lever dermed under svært vanskelige vilkår.

En annerledes tilnærming

Kunst og kultur er hovedingrediensene i rettighetsprogrammene Handikapforbundet støtter i Palestina. Film, teater, sang og dans brukes som verktøy og virkemidler for å endre fordommene som forårsaker den ekskluderingen funksjonshemmede opplever.

Gjennom disse programmene får barn i Gaza muligheten til å lage animasjonsfilmer som fungerer som terapi og traumebehandling. Dans har blitt godt mottatt av ungdom i Ramallah. Gateteater og dukketeater av utviklingshemmede og blinde formidler et sterkt budskap om at alle palestinere har like rettigheter. Gjennom kunst- og kulturuttrykk viser funksjonshemmede at de kan og vil.

Dette innovative påvirkningsarbeidet har satt fokus på funksjonshemmedes rettigheter på en alternativ måte. Programmene har fått store ringvirkninger og skapt interesse for å bedre funksjonshemmedes rettigheter og levekår i Palestina. Sammen men lokale samarbeidspartnere har vi også klart å engasjere lokale myndigheter slik at de ser hvor viktig det er å skape et samfunn for alle. Inkludering av funksjonshemmede er nå en del av lokale myndigheters budsjett og planer.

Hvorfor NHF

NHF har 25 års erfaring i å støtte krigsrammede funksjonshemmede i Palestina og vi vet hvordan hjelpen når best fram. Inkluderende utvikling er en fellesnevner for alt bistandsarbeidet vi støtter, og bærekraft og langsiktighet er grunnleggende verdier.