En mann viser frem åkeren sin.

Norges Handikapforbund har jobbet for funksjonshemmedes rettigheter i Malawi og støttet kapasitetsbygging av organisasjonene deres siden 2001.

I dag samarbeider NHF med TEVETA (the Technical, Entrepreneurial and Vocational Education and Training Authority of Malawi) om prosjektet «Skills for Resilience» som handler om å gi bønder opplæring i klimasmart landbruk.

Skills for Resilience

Skills for Resilience

Skills for Resilience

 

Korrupsjonssaken i Malawi er avsluttet

Etter at vi mottok et varsel om misligheter i Federation of Disability Organisations i Malawi (FEDOMA) i mars 2019 og et annet i Parents of Disabled Children of Malawi (PODCAM) i mai samme år, foretok vi en granskning av all drift i Malawi i perioden januar 2016 til mars 2019. Vi samarbeidet tett med Atlas-alliansen og Norad gjennom hele prosessen.

Gjennom granskningen ble det avdekket at over en tredjedel av NHFs finansiering til FEDOMA siden 2016 enten er dokumentert med forfalskede dokumenter, helt mangler dokumentasjon, har blitt brukt på annet enn de aktivitetene det var budsjettert for, eller er mangelfullt dokumentert. For PODCAMs tilfelle var dette enda høyere. NHF har tilbakebetalt alle misbrukte midler til Norad.

Basert på funnene fra granskningen besluttet NHF å trekke seg fra alt videre samarbeid med FEDOMA, PODCAM og Malawi Council for Handicapped (MACOHA). De identifiserte fra granskningen har blitt politianmeldt, og det pågår prosesser lokalt for å følge opp sakene.

 

The Technical, Entrepreneurial and Vocational Education and Training Authority of Malawi (TEVETA)

TEVETA nettside.

 

Community Savings and Investment Promotion (COMSIP)

COMSIP nettside.

 

National Association of Smallholder Farmers ’ in Malawi (NASFAM)

NASFAM nettside.

 

Malawi Council for the Handicapped (MACOHA)

MACOHA Facebookside.

 

Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources (LUANAR)

LUANAR nettside.