To kvinner, en med krykker, står foran en bygning.

«Skills for Resilience » (SRP) er et prosjekt utviklet for å beskytte levebrødet til småbønder i Malawi mot klimaendringer og ekstremvær ved å gi bønder opplæring i klimasmart landbruk.

Landbrukssektoren i Malawi sysselsetter mer enn 80 % av landets arbeidsstyrke, står for 36 % av Malawis BNP og 90 % av eksportinntektene.

De siste årene har landbrukssektoren blitt stadig mer truet av ekstremvær og andre konsekvenser fra klimaendringer. Malawi har opplevd en økning i flom, orkaner, sykdommer og skadedyr, høye temperaturer, og mer uforutsigbare tørkeperioder. Småbønder, som utgjør de aller fleste som jobber i landbruket i Malawi, er spesielt sårbare i denne sammenhengen.

Skills for Resilience-prosjektet samler noen av de beste nasjonale og internasjonale ekspertene innen yrkesopplæring, sosial inkludering og klimasmart landbruk. Gjennom å sette opp et undervisningsprogram om klimasmart landbruk ved LUANAR universitetet, bidrar prosjektet med viktig kompetanse og ekspertise i Malawi.

Prosjektet bidrar også med kompetanse i distriktene med kurs for småbønder i klimasmart landbruk gjennomført av yrkesopplæringssentre.

Ved å gi unge småbønder opplæring i klimasmart landbruk, vil de bli mer motstandsdyktige mot klimaendringer og ekstremvær, samt se potensialet i det å leve av jordbruk.

Sosial inkludering

Skills for Resilience-prosjektet er et inkluderende prosjekt laget på grunnlag av at alle skal kunne delta på lik linje.

All opplæring, informasjon om prosjektet og rekruttering av kandidater gjennomføres på en måte som er tilgjengelig og inkluderende for alle småbønder i Malawi.

Kvinner og funksjonshemmede er tradisjonelt ekskludert fra utdanning og arbeid i Malawi. I rekrutteringsprosessen satte vi oss derfor et mål om å rekruttere 60 % kvinner og 10 % funksjonshemmede.

I prosjektperioden (2017-2021) har vi jobbet med å rehabilitere undervisningslokaler for å sikre at de er tilgjengelige for alle. Opplæring i inkluderende undervisning har også blitt gitt til kursholdere gjennom Training of Trainers-programmet.

Hovedresultater i Malawi

Noen av de viktigste resultatene fra Skills for Resilience-prosjektet så langt er:

  • I mars 2021 hadde prosjektet kurset mer enn 3000 småbønder i klimasmart landbruk.
  • Den siste gruppen som mottar opplæring består av 65 % kvinner og 10,3 % funksjonshemmede.
  • LUANAR-universitetet har utdannet 94 studenter i klimasmart landbruk. Over 60 % er kvinner og over 5 % er funksjonshemmede.
  • Læreplanen i klimasmart landbruk ble godkjent av LUANARs universitetsråd og har blitt inkludert i programmene de tilbyr.
  • Manual til kursholdere har blitt oppdatert og godkjent av nasjonale landbruksmyndigheter. Manualen er trykt og distribuert til alle kursholdere.
  • Vår kommersielle samarbeidspartner COMSIP (Community Savings and Investment Promotion) skal kurse bøndene i sparing, lån og investeringer, samt bidra med tilgang til markeder.
  • I mars 2021 var fire undervisningslokaler rehabilitert. Ett til skal rehabiliteres innen utgangen av 2021.
  • 12 kursholdere og 6 tilretteleggere har fått opplæring i inkluderende undervisning.