En rekke tjenester og ordninger skal gjøre det mulig for deg som har funksjonsnedsettelse å leve mest mulig aktivt og selvstendig. Mange synes det er utfordrende å få oversikt over tilbudet og få tilgang til de tjenestene de har rett til. Vi har derfor samlet informasjon om de tjenestene og ordningene vi får flest spørsmål om.