NHFs jobbverksted er et tilbud til deg som har en fysisk funksjonsnedsettelse og som ønsker å jobbe.

Målet med jobbverkstedet er at alle som deltar skal få nyttig informasjon knyttet til å komme ut i jobb, og veiledning, innsikt og inspirasjon som kan gi hjelp videre på veien.

Jobbverkstedet tilbyr få oppskrifter, men gir deg:

  • veiledning fra fagpersoner og frivillige jobbmentorer
  • mulighet til å bli mer bevisst på dine kvaliteter og sterke sider
  • en presentasjon av arbeidsplasser i ulike varianter
  • veiledning til å finne dine realistiske mål for en videre karriere
  • nyttig informasjon om hvilken hjelp du kan få underveis
  • mulighet til å møte andre som har tenkt på og opplevd utfordringer knyttet til arbeidsdeltakelse

Tror du at jobbverkstedet kan være noe for deg eller noen du kjenner? Følg med – neste verksted vil bli annonsert på nettsiden og på facebook-sidene våre.