Regionstyret NHF Øst
Foran f.v: Sverre Bergenholdt, Vibeke O. Nervik, Saad Al-Jaderi, Hilde Sofie Nilsson. Bak f.v: Dagfinn Glad, Ken Jacksjon, Elisabeth Wollebek, Hanne Grimstvedt, Ragnhild S. Hartviksen Arild Karlsen, Runar Tønnesen og Gyda Nullmeyer

NHF Øst avholder årsmøte 17. April fra kl. 11 – 16.

Møtet avholdes i år digitalt via Zoom.

For å delta på årsmøtet brukes denne lenken: https://zoom.us/j/6686417740

Møtet er åpen for alle våre medlemmer.