Årsmøte rundt om i lokallagene og årsmøte til NHF Øst er utsatt på grunn av situasjonen koronaviruset.

Forholdsregler Norges Handikapforbund

  • I NHF har vi tillitsvalgte, medlemmer og ansatte som kan være ekstra utsatt for å utvikle alvorlig sykdom dersom de blir smittet av koronaviruset.
  • Vi oppfordrer på det sterkeste om at planlagte årsmøter, styremøter og andre møter i organisasjonen utsettes, alternativt gjennomføres på video eller telefon når det er mulig.
  • I NHFs lover § 4-1 står det at lokallagene skal gjennomføre årsmøte innen utgangen av mars. Denne reglen oppheves nå i 2020.
  • Dette gjelder til ny beskjed blir gitt.
  • Vi må regne med at situasjonen endrer seg i tiden som kommer, og vi vil oppdatere denne informasjonen ved behov.

Kurs frem til og med mai 2020 utsettes/utgår på grunn av situasjonen med koronaviruset.