Admin-NHF, forfatter på Norges Handikapforbund - Side 2 av 11

Dette heftet viser med bilder, illustrasjoner og gode eksempler hvordan universelt utformede løsninger kan brukes av alle. Sentrale grunnelementer for planløsning og utforming av byggverk og utearealer og bestemmelsene i lovverket, blir gjennomgått. Heftet er revidert i 2017 etter gjeldende lovverk.
Boligheftet vårt fra 2014 er nå oppdatert. Her finner du gjeldende regelverk, tips til gode løsninger og finansieringsmuligheter.
Heftet "Tilgjengelige boliger - tilpasning av eksisterende boliger", er en veileder fra 2014 som gir råd om hvordan eksisterende boliger kan tilpasses. Rådene tar utgangspunkt i hvilke løsninger som gjør en bolig tilgjengelig for bevegelseshemmede, men er like …
I dette heftet, som ble revidert i 2009, vises både enkle tilpasninger og bruk av hjelpemidler, og planlegging av helt nytt kjøkken. Publikasjonen inneholder også informasjon om økonomiske ordninger samt en leverandøroversikt.
Heftet viser fire eksempler på individuelle løsninger; prosessen fram mot boligvalg, planløsning, hjelpemidler og brukererfaringer. Heftet ble revidert og utgitt i nytt opplag i 2009.
Heftet fra 1998 er en veileder til foreldre og fagfolk ved planlegging og valg av gode løsninger. Heftet viser hvordan aktivitetene og bruk av hjelpemidler stiller krav til boligens utforming.
Hvordan kan funksjonshemmedes behov ivaretas i den kommunale boligpolitikken? Denne veilederen fra 2001 er rettet mot kommunale politikere, fagfolk samt brukerrepresentanter som ønsker å påvirke og medvirke i utforming av boligpolitikken.
Dette heftet fra 2006 presenterer i tekst og bilder prosjekter der universell utforming er en integrert kvalitet i god arkitektur, og der funksjon og estetikk er i samspill. Eksemplene er hentet fra Norge og fra utlandet, og omfatter offentlig miljø og boliger.

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen