Admin-NHF, forfatter på Norges Handikapforbund - Side 3 av 11

Tilgang til toaletter er nødvendig for å kunne bruke det offentlige rom. Det samme gjelder tilgang til baderom og dusj i hoteller og andre publikumsbygg. Erfaring viser at utstyr ofte er tilfeldig plassert, slik at rommene ikke fungerer i praksis. Målet med denne brosjyren fra 2012 er å skape større bevissthet om detaljenes betydning for …
Dette heftet fra 2005 presenterer resultater og konklusjoner i et prosjekt hvor vi har undersøkt nye skolebygg. Både planleggingsprosessen og skoleanleggenes fysiske utforming har vært tema. Heftet er kun tilgjengelig som PDF-fil.
Veileder fra 2008 som viser hvordan NHFs medlemmer og tillitsvalgte kan drive lokalt påvirkningsarbeid for et universelt utformet samfunn. Inneholder stoff om påvirkningsrollen, dokumentasjon, påvirkningsmetoder, lovverk og organisering av arbeidet gjennom nettverk i regionene.
Idè- og inspirasjonshefte fra 2006 som skal bidra og motivere til at flere mennesker får muligheten til økt trivsel, velvære og gode opplevelser i skjærgården. Med skjærgården mener vi sjøen, skjær, øyer og holmer, som man må i båt for å nå. Båt, båtliv med praktiske ideer og løsninger har derfor fått stor oppmerksomhet i …
Har du bekymringer som handler om utseende, sex og selvtillit? Det er normalt å være usikker. Alle mennesker uavhengig av funksjonsnivå har tanker om sin seksualitet, er usikre og har spørsmål om sex. Heftet er fra 2020.  
Med denne rapporten fra 2017 ønsker NHF å synliggjøre bredden og totaliteten i hvilke kostnader funksjonshemmede har på grunn av sin funksjonsnedsettelse, og hvordan dette påvirker den enkeltes økonomiske levekår. I forbindelse med budsjetthøring i arbeids- og sosialkomiteen i oktober 2021 laget vi en kort oppdatering av rapporten. …
Publikasjon fra 2013 i oppdatert nettversjon 2021. Tilgang til riktige tekniske hjelpemidler er ofte helt grunnleggende for muligheten til å leve et selvstendig liv. Norges Handikapforbund har erfart at mange lurer på hvordan få enkel og rask tilgang til rett hjelpemiddel. I dette heftet finnes flere svar, og mye nyttig informasjon om ulike hjelpemiddelområder. [wpfd_single_file id="8611" catid="155" …
I dette strategidokumentet fra 2000 definerer NHF brukermedvirkning og presenterer 10 grunnpunkter for medvirkning. Heftet oppfordrer til bevisst bruk av medvirkning som metode.

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen