Forfatter NHF Nord-Norge, forfatter på Norges Handikapforbund

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon med kollegaer kommer til Tromsø 16. november.
Hva er kommunens LOS-plikt ? (Likestillingsarbeid i offentlig sektor) Hva er CRPD? (Konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Møte 1  i kommunestyresalen ca. 13.00 – 15:00

Gratis, åpent møte, ingen påmelding Program
  • Ca. 13:00 – 13:05 Innledning Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombud
  • 13:05 – 14:00 Tromsø …
Nå starter vi opp med faste åpne dialogmøter mellom medlemmer, lokallag, landsforeningslag og regionstyret. Det første dialogmøte er på Teams torsdag 2. november kl. 18.00-19.00. Ta kontakt med regionskontoret eller ditt lokallag dersom du ønsker å få tilsendt innloggingslenke.

Program 2. november:

Presentasjon:

Vi tar en rask presentasjon av alle

Faginnlegg:

Geirmund Dalen skal presentere status i TT-ordningen. Temaet er …
Funkiskompetanse Kultur_ nye stemmer, ny innsikt er et 3 åring prosjekt som er finansiert av Bufdir. Prosjektet er tuftet på:
  • Manglende representasjon av funksjonshemmede på de kulturelle arenaer - vårt mål er å stimulere til mer bevissthet og endring av dette
  • Retten til å ta del, utvikle og utrykke seg intellektuelt, kreativt og kunstnerisk (CRPD artikkel …
Til informasjon:  Fra og med januar 2023 blir det endringer på regionskontoret, da organisasjonskonsulent Håkon Rossvoll begynner i ny jobb. Det er enda usikkert med nyansettelse, så inntil videre blir regionskontorleder Kirsti Fosshaug alene på kontoret. Både kontorleder og regionstyret er her for dere, så det er bare å ta kontakt ved behov.      
Lørdag 03. desember inviterer Norges Handikapforbund (NHF) og Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), til seminar i Tromsø om tilgjengelige arrangementer.  Kultur- og fritidsaktører, arrangører av offentlige arrangementer, og alle andre som interesserer seg for temaet hjertelig velkommen!  Det er mange med funksjonsnedsettelser som både kan, ønsker og vil delta på sammenkomster og arrangementer i lokalsamfunnet, men som av …
De ulike friluftsrådene i regionen har som mål å bidra til alle skal ha samme mulighet til friluftsliv og naturopplevelser. Et friluftsråd er et "tverrkommunalt" samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. Midtre Hålogaland friluftsråd består for eksempel av medlemskommunene Evenens, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Narvik, Salangen og Tjelsund. Rådet har nylig gjennomført en kartlegging av …
Lørdag 22. oktober inviterer Norges Handikapforbund (NHF) og Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), til seminar i Bodø om tilgjengelige arrangementer.  Kultur- og fritidsaktører, arrangører av offentlige arrangementer, og alle andre som interesserer seg for temaet hjertelig velkommen!  Det er mange med funksjonsnedsettelser som både kan, ønsker og vil delta på sammenkomster og arrangementer i lokalsamfunnet, men som av …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen