Forfatter NHF Nord-Norge, forfatter på Norges Handikapforbund

Lørdag 03. desember inviterer Norges Handikapforbund (NHF) og Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), til seminar i Tromsø om tilgjengelige arrangementer.  Kultur- og fritidsaktører, arrangører av offentlige arrangementer, og alle andre som interesserer seg for temaet hjertelig velkommen!  Det er mange med funksjonsnedsettelser som både kan, ønsker og vil delta på sammenkomster og arrangementer i lokalsamfunnet, men som av …
De ulike friluftsrådene i regionen har som mål å bidra til alle skal ha samme mulighet til friluftsliv og naturopplevelser. Et friluftsråd er et "tverrkommunalt" samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. Midtre Hålogaland friluftsråd består for eksempel av medlemskommunene Evenens, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Narvik, Salangen og Tjelsund. Rådet har nylig gjennomført en kartlegging av …
Lørdag 22. oktober inviterer Norges Handikapforbund (NHF) og Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), til seminar i Bodø om tilgjengelige arrangementer.  Kultur- og fritidsaktører, arrangører av offentlige arrangementer, og alle andre som interesserer seg for temaet hjertelig velkommen!  Det er mange med funksjonsnedsettelser som både kan, ønsker og vil delta på sammenkomster og arrangementer i lokalsamfunnet, men som av …
I begynnelsen av 2021 startet Norges Handikapforbund, region Nord-Norge opp prosjektet «Erfaringskollektivet». Et prosjekt som går ut på å utvikle og tilby et praktisk undervisningsopplegg rettet mot arrangører av kultur- og frititidsarrangementer, som ønsker mer kunnskap om hvordan man kan gjøre sine aktiviteter og arrangementer tilgjengelig for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Gjennom prosjektet ønsker vi …
Bilde av logoen til appen. Mørkeblå bakgrunn med en gul stjerne og skriften "RÅD" i hvit til høyre for stjerna. Om Råd Råd skal gjøre det enkelt for deg som er brukerrepresentant til å finne svar og forslag til hva du kan gjøre når du står fast eller trenger …
Vi på regionskontoret har byttet kontorplass, og holder nå til på ny adresse  i Tromsø sentrum: Fredrik Langes Gate 14, 9008 Tromsø For sendinger pr. post:  Norges Handikapforbund, Nord-Norge Fredrik Langes Gate 14 Postboks 89 9251 Tromsø
I tiden fremover - og med jevne mellomrom vil det komme små videosnutter på vår facebook-side og på Instagram fra tillitsvalgte i regionstyret og fra oss på kontoret i Tromsø. Gjennom disse videosnuttene forteller vi litt om oss selv, hva vi gjør, hva som har skjedd og hva som skjer fremover i organisasjonen. Vi håper filmene …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen