Forfatter NHF Oslo, forfatter på Norges Handikapforbund - Side 8 av 9

NHF gjør følgende tiltak ifm corona-situasjonen, for å hindre smitte og spredning av koronaviruset. Alle kontorene stenges og vi utfører arbeidet fra hjemmekontor. Sentralbordet vil ha åpen telefon fra kl. 10:00 – 13:00. Dette gjelder så klart også oss på Oslo-kontoret. Vi er tilgjengelige på telefon, epost og for videomøter, så ikke nøl med å ta kontakt …
Norges Handikapforbund har et stort nettverk av frivillige som kan gi deg støtte på veien når du står i en krevende livssituasjon. Arbeidet baserer seg på at mennesker som har vært eller er i samme livssituasjon, bidrar med sin kunnskap og livserfaring til å støtte og hjelpe hverandre. Norges Handikapforbunds likepersonarbeid handler om at våre frivillige …
Enten du trenger hjelp til å skrive en klage, forstå et vedtak eller skrive en søknad - Elisabeth Monrad Wilhelmsen kan hjelpe deg via e-post, videokonferanse eller telefon. Sakene kan være innenfor områder som f.eks. BPA, NAV og kommunale tjenester. Elisabeth er utdannet sosionom og har tilleggskompetanse i juss - dessuten har hun selv en funksjonsnedsettelse, …
NHF Oslo produserer hvert år omfattende årsmeldinger, der du kan lese mer om vårt arbeid. Årsmelding 2018(pdf) Årsmelding 2017(pdf) Årsmelding 2016(pdf) Årsmelding 2015(pdf) Årsmelding 2014(pdf)
NHF Oslo har lokallag i hele byen. Vi har 16 lag hvorav noen er bydelslag og andre er landsforeningslag. I tillegg til dette har NHF Oslo eget lokallag av Norges Handikapforbund Ungdom samt regionens eldste lag som dekker hele Oslo, Handikaplaget Aktiv.

Bydelslag

NHF Alna ved leder Søren Kjendlie tlf 22 32 68 80/482 49 997, e-post: soren.kjendlie@uloba.no NHF Bjerke ved …
Regionstyret er NHF Oslos styrende organ mellom årsmøtene, og består av representanter fra både lokal- og landsforeningslag i regionen. Styret i NHF Oslo består av syv medlemmer og tre varamedlemmer. Alle i styret er tillitsvalgte og arbeider på frivillig basis. Styret etter NHF Oslos årsmøte april 2021:

Leder:

Magnhild Sørbotten Tlf: 916 12 875 magnhild7@gmail.com

Nestleder:

Karl Haakon Sævold Tlf: 901 88 …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen