Redaktør Linda Åsheim, forfatter på Norges Handikapforbund - Side 2 av 4

Hva er egentlig universell utforming og hvorfor er det så viktig? Vi har nå lansert nye nettsider for å gi deg mer utfyllende informasjon om universell utforming og hvorfor dette er helt grunnleggende for å oppnå målet om et likestilt samfunn.

En utforming av samfunnet som …

Torsdag 16. desember kl. 10.00 leverte BPA-utvalget sin NOU til Helseminister Ingvild Kjerkol.

Informasjonsmøte kl. 14.00 BPA-utvalgets mandat var å utrede BPA-ordningen som verktøy for å sikre likestilling og samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede med et assistansebehov. Utvalget har behandlet mange kompliserte og prinsipielle sider ved dagens og fremtidens BPA-ordning, og fire av utvalgets medlemmer, Tove Linnea Brandvik (SAFO), …

Etter at forslaget til statsbudsjett for 2022 ble lagt fram tidligere i høst, har vi jobbet aktivt og målrettet for å påvirke det endelige budsjettet.

For å skape et samfunn som ivaretar våre menneskerettigheter, er det nødvendig å bygge ned barrierene for deltakelse. Det trengs konkrete tiltak på mange samfunnsarenaer, og det trengs satsing med friske …

Etter høstens valg er en ny regjering i emning. Slik det ser ut akkurat nå, vil den bli bestående av Ap og Sp. Regjeringsplattformen er førende for regjeringens politikk, og er dermed avgjørende for hvilke saker den forplikter seg til. Vi har gitt våre innspill på veien.

Gjennom de siste to årene har vi jobbet hardt …
Boligheftet vårt fra 2014 er nå oppdatert. Her finner du gjeldende regelverk, tips til gode løsninger og finansieringsmuligheter. Heftet «Tilgjengelige boliger. Tilpasning av eksisterende boliger» ble utgitt av Norges Handikapforbund i 2014, med finansiering fra Husbanken. Formålet var å fremme flere tilgjengelige boliger og vise muligheter. Etter 2014 er regelverk og finansiering blitt endret, og …
I september er det Stortingsvalg, og vi skal stemme på hvem som skal styre landet vårt de neste fire årene. Valget har helt konkrete resultater i form av hvem som får bestemme retning, prioriteringer og hvilke grep som skal gjøres framover. Valgkampen, og senere regjeringsforhandlingene, er også er en god og viktig anledning til å …

Regjeringen har kommet med forslag til endringer i Bilstønadsforskriften, og NHF har sammen med FFO avgitt høringssvar. Vi mener forslaget vil svekke retten til nødvendig transport.

Bilstønadsordningen er av helt avgjørende betydning for våre muligheter til å delta i samfunnet på linje med andre. Vi mener departementets forslag betyr innstramninger og ikke kun presiseringer av dagens …

Saken vår har stått på politikernes dagsorden flere ganger i det siste, både i Stortinget og regjeringen, og i forbindelse med partienes landsmøter. Regjeringen imponerer ikke, men vi ser at vi setter stadig større fotavtrykk i politikken.

Lite offensiv likestillingsredegjørelse, men med ett lyspunkt Tirsdag denne uka presenterte kultur- og likestillingsminister Abid Raja regjeringens årlige likestillingsredegjørelse. Redegjørelsen …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen