– Emeline Pischedda

Vi er alle inne i en krevende tid med smitte, restriksjoner på aktiviteter og stengte møteplasser. Vi ønsker derfor å skape en digital møteplass der du kan innhente inspirasjon og få motivasjon i en annerledes hverdag.

Norges Handikapforbund inviterer alle foresatte og andre som har barn i sin omgangskrets til gratis foredrag med psykolog Monica …
I lys av smittetrykket og myndighetenes retningslinjer og anbefalinger, har vi gått gjennom og oppdatert våre egne koronatiltak. Hovedkontoret i Galleri Oslo holder nå stengt.

Påbud om hjemmekontor

Det vil si at de ansatte med arbeidssted Oslo er påbudt å ha hjemmekontor. Dette påbudet er en konsekvens av Oslo kommunes retningslinjer: «Påbud om hjemmekontor og krav om at …

Krøpling! Lat! Trygdemisbruker!

«Om de handicappede absolutt vil danse kan de vel lage sitt eget danseprogram. Nei fysj, hvem vil se på folk i rullestol danse?»

«De må jo være fornøyd med den hjelpen de får. Det finnes mange gode tilbud for sånne som de»

Hva betyr ratifisering og inkorporering av funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) i norsk lov? Og hvorfor er menneskerettighetene en så viktig sak for oss? Onsdag 30. september gjennomførte vi menneskerettswebinar, der Sunniva Ørstavik, Lars Ødegård og Monica Haugen delte av sin kunnskap om:
  • Hvorfor snakker vi om menneskerettighetene i tilknytning til funksjonshemmede?
  • Menneskerettighetene i et ideologisk og historisk perspektiv …
Norges Handikapforbund og Norges Handikapforbunds Ungdom mener det er på høy tid å anerkjenne funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) som en hovedkonvensjon og la den bli en del av grunnstammen i menneskerettighets-lovgivningen. Vi har derfor laget et påvirkningsnotat som er sendt til alle landets stortingsrepresentanter. Stortinget skal denne høsten behandle et forslag om å inkorporere CRPD i Menneskerettighetsloven. Erfaringer …
20.08.20 Her kan du lese debattinnlegget forbundsleder Tove Linnea Brandvik har i Vårt Land i dag:   Åtte av ti skoler har fysiske barrierer som stenger funksjonshemmede elever ute. Hvor mange av disse barna må i disse dager begynne på en annen skole enn vennene sine? Det finnes noen dager vi aldri glemmer, som markerer et veiskille i livet. …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside