Emeline Pischedda, forfatter på Norges Handikapforbund - Side 2 av 4

Norges Handikapforbund og Norges Handikapforbunds Ungdom mener det er på høy tid å anerkjenne funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) som en hovedkonvensjon og la den bli en del av grunnstammen i menneskerettighets-lovgivningen. Vi har derfor laget et påvirkningsnotat som er sendt til alle landets stortingsrepresentanter. Stortinget skal denne høsten behandle et forslag om å inkorporere CRPD i Menneskerettighetsloven. Erfaringer …
20.08.20 Her kan du lese debattinnlegget forbundsleder Tove Linnea Brandvik har i Vårt Land i dag:   Åtte av ti skoler har fysiske barrierer som stenger funksjonshemmede elever ute. Hvor mange av disse barna må i disse dager begynne på en annen skole enn vennene sine? Det finnes noen dager vi aldri glemmer, som markerer et veiskille i livet. …
Når altfor få vet om sine rettigheter, og når klageprosessen er så tungvint, eksisterer retten kun på papiret. Etter ti år med helhetlig diskrimineringsvern skal Likestillings- og diskrimineringsombudet utarbeide en rapport som skal bidra med å påvirke forbedringer av lovverket. Ombudet ønsket seg mer kunnskap om våre erfaringer, og sammen med NHFU har vi sendt …
Vi har gleden av å invitere til digitalt grunnkurs for nye likepersoner i Norges Handikapforbund. Grunnkurset er et opplæringskurs for personer som ønsker å bli likepersoner i NHF. Det gir en innføring i likepersonsarbeid i NHF, teknikker innenfor kommunikasjon og refleksjon over problemstillinger du kan komme inn på som likeperson. Målet med kurset er at du …
Om du ikke fikk med deg webinaret om likepersonarbeidet vårt, kan du nå se opptak av det her!   Last ned presentasjonen her (powerpoint). Opptaket er uten undertekst, men om du ønsker en skriftlig versjon av det som blir sagt under webinaret, kan du laste ned tekstversjonen her (word). https://www.youtube.com/watch?v=noiYzLJc4AY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2f4JaeE0Ia25ttjWKuWJ2DgXnic-4VnNZHAhVIlnJSD8iwQlIe3Awk7Rk Trykk på tannhjul-symbolet på videoen for å få …
Norges Handikapforbund har mistet betydelige inntekter fra Norsk Tipping og står i en alvorlig økonomisk situasjon. Sentralstyret har satt i gang et stort arbeid for å sikre økonomisk og politisk bærekraft. I over ti år har driften vår vært avhengig av tilskudd fra Norsk Tipping. Nå har dette tilskuddet blitt redusert med 14 millioner kroner – …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen