– karen Kvam

Sunniva Ørstavik har valgt å si opp stillingen sin i Norges Handikapforbund etter fire år som generalsekretær. - NHF er en fantastisk organisasjon som jobber med den viktigste likestillingssaken nå. Jeg vil takke for fire lærerike og spennende år og vil ta med meg all den viktige kunnskapen og alle erfaringene om diskriminering og mangel på …
Den 16. desember la BPA-utvalget fram sin utredning NOU 2021: 11 Selvstyrt er velstyrt etter to års arbeid. Utvalgets viktigste mandat var å sørge for at BPA – borgerstyrt personlig assistanse – blir et reelt likestillingsverktøy for funksjonshemmede.

Vi trenger en kraftfull BPA-politikk for likestilling

Folks rett til å leve frie, selvstendige liv er grunnfestet i menneskerettighetene …
Støre-regjeringen har valgt å løfte fram funksjonshemmedes likestilling og menneskerettigheter i sin nye regjeringsplattform. Vi har fått full uttelling for den jobben vi har gjort.

En klar ambisjon om likestillingspolitikk

I regjeringsplattformen, som ble presentert av Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum i dag, heter det at regjeringen skal føre en offensiv likestillingspolitikk som gjør at …
Det å møte og snakke med politikere, er noe av det viktigste vi gjør. Og det behøver ikke være så vanskelig. Det kan være lett å glemme, men politikere er først og fremst folk. Og, som folk flest, vil de gjerne ha et godt forhold til folk rundt seg, bidra med det de kan og …
Gjennom 40 år har politikarar snakka om likestilling for menneske med nedsett funksjonsevne. Resultata har vore få og små. I 2001 slo den offentlege utgreiinga Fra bruker til borger fast at menneskerettar var viktige for å hindre diskriminering. Det same prinsippet låg til grunn i 2009, då Stortinget vedtok diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I 2013 skreiv …
Den viktigste påvirkningen av politikken skjer lokalt – også når det er stortingsvalg. Alle stortingspolitikere blir valgt av sine lokalmiljøer. Alle har et lokalsamfunn og et lokalt parti i ryggen, som det er viktig at de er på lag med og har tillit hos. Det betyr at alt vi sier og gjør ute i byer …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside