– karen Kvam

Den 16. desember la BPA-utvalget fram sin utredning NOU 2021: 11 Selvstyrt er velstyrt etter to års arbeid. Utvalgets viktigste mandat var å sørge for at BPA – borgerstyrt personlig assistanse – blir et reelt likestillingsverktøy for funksjonshemmede.

Vi trenger en kraftfull BPA-politikk for likestilling

Folks rett til å leve frie, selvstendige liv er grunnfestet i menneskerettighetene …
Støre-regjeringen har valgt å løfte fram funksjonshemmedes likestilling og menneskerettigheter i sin nye regjeringsplattform. Vi har fått full uttelling for den jobben vi har gjort.

En klar ambisjon om likestillingspolitikk

I regjeringsplattformen, som ble presentert av Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum i dag, heter det at regjeringen skal føre en offensiv likestillingspolitikk som gjør at …
Det å møte og snakke med politikere, er noe av det viktigste vi gjør. Og det behøver ikke være så vanskelig. Det kan være lett å glemme, men politikere er først og fremst folk. Og, som folk flest, vil de gjerne ha et godt forhold til folk rundt seg, bidra med det de kan og …
Gjennom 40 år har politikarar snakka om likestilling for menneske med nedsett funksjonsevne. Resultata har vore få og små. I 2001 slo den offentlege utgreiinga Fra bruker til borger fast at menneskerettar var viktige for å hindre diskriminering. Det same prinsippet låg til grunn i 2009, då Stortinget vedtok diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I 2013 skreiv …
Den viktigste påvirkningen av politikken skjer lokalt – også når det er stortingsvalg. Alle stortingspolitikere blir valgt av sine lokalmiljøer. Alle har et lokalsamfunn og et lokalt parti i ryggen, som det er viktig at de er på lag med og har tillit hos. Det betyr at alt vi sier og gjør ute i byer …
For 2 år siden så var vi samlet i Asker, Vi danset i gatene i Oslo, slagordet var «vår tid er nå», men det var på mange måter hos oss, blant oss det var sånn. Styrken i denne erkjennelsen, følelsen troen skapte styrke og kampvilje og det smitter.. positiv smitte.. så nå er de andre …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside