karen Kvam, forfatter på Norges Handikapforbund - Side 2 av 5

Det å møte og snakke med politikere, er noe av det viktigste vi gjør. Og det behøver ikke være så vanskelig. Det kan være lett å glemme, men politikere er først og fremst folk. Og, som folk flest, vil de gjerne ha et godt forhold til folk rundt seg, bidra med det de kan og …
Gjennom 40 år har politikarar snakka om likestilling for menneske med nedsett funksjonsevne. Resultata har vore få og små. I 2001 slo den offentlege utgreiinga Fra bruker til borger fast at menneskerettar var viktige for å hindre diskriminering. Det same prinsippet låg til grunn i 2009, då Stortinget vedtok diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I 2013 skreiv …
Den viktigste påvirkningen av politikken skjer lokalt – også når det er stortingsvalg. Alle stortingspolitikere blir valgt av sine lokalmiljøer. Alle har et lokalsamfunn og et lokalt parti i ryggen, som det er viktig at de er på lag med og har tillit hos. Det betyr at alt vi sier og gjør ute i byer …
For 2 år siden så var vi samlet i Asker, Vi danset i gatene i Oslo, slagordet var «vår tid er nå», men det var på mange måter hos oss, blant oss det var sånn. Styrken i denne erkjennelsen, følelsen troen skapte styrke og kampvilje og det smitter.. positiv smitte.. så nå er de andre …
Vi søker etter gode formidlere som har lyst til å være våre synlige frontfigurer i likestillingskampen. Bli med i vår egen funkisbande! Norges Handikapforbund jobber hver dag for likestilling og for et samfunn for alle. Nå skal vi gang med en ny og viktig satsing for å endre folks holdninger – og vi trenger deg som …
https://youtu.be/5VxrV75ekCU Diskriminering er fortsatt funksjonshemmedes hverdag og virkelighet. Regjeringens politikk svikter i alle ledd. I vår likestillingsstrategi viser vi hva som må til for å komme diskrimineringen til livs.

Problemet er…

Da Norge ble hørt i FN i 2019 om hvordan funksjonshemmedes menneskerettigheter blir oppfylt, fikk myndighetene krass kritikk for å diskriminere oss, både av Likestillings- …
De fremste menneskerettsmiljøene i Norge sender en samlet oppfordring til regjeringen om å inkorporere funksjonshemmedekonvensjonen i norsk lov og vise at den tar funksjonshemmedes menneskerettigheter på alvor.

Hindre diskriminering og ta funksjonshemmedes menneskerettigheter på alvor

"NIM og LDO mener at det er på tide å inkorporere CRPD i norsk lov, på lik linje med de øvrige diskrimineringskonvensjonene. …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen