karen Kvam, forfatter på Norges Handikapforbund - Side 3 av 5

Vil du bidra til at våre menneskerettigheter blir anerkjent fullt ut? Det viktigste vi kan gjøre nå, er å sørge for at funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) blir en del av norsk lov. Det vil gi oss langt større gjennomslag, hindre diskriminering og sørge for endringer både i lover og praksis. I 2019, da Norge ble hørt i FN …
Pandemien har grepet inn i hverdagen vår, og mye har blitt annerledes. Vi har laget egne koronanettsider på 9 ulike språk med informasjon som er spesielt relevant for funksjonshemmede. Lenken er nhf.no/korona Nettsidene er en del av et viktig og spennende informasjonsprosjekt, støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi. I prosjektet setter vi fokus på koronasituasjonen og …

Takk til alle dere som var med på å gjøre FN-dagen 3. desember til en så flott og synlig markering. Det er stort å få oppleve at vi har jobbet sammen om holdningsendring fra morgen til kveld og fra nord til sør.

Vi startet sendingen vår hjemme hos forbundsleder Tove Linnea Brandvik og fikk være …
Det var en stor skuffelse da regjeringen presenterte sitt forslag til neste års statsbudsjett. Nå har vi gjennom flere høringer bedt Stortinget sørge for at skjevhetene blir rettet opp. – Heller ikke 2021 blir året for likestilling av funksjonshemmede. Små bevilgninger på enkeltområder som har vært kraftig underbudsjettert i årevis, løser ikke problemet med at funksjonshemmedes …
Vi har laget en postkasse for diskrimineringshistorier, slik at vi kan samle og vise fram den virkeligheten funksjonshemmede møter i Norge i dag. Fortell din historie, du også!
Noe av det viktigste vi kan gjøre for å komme diskrimineringen til livs, er å fortelle historiene om det som skjer. Om å bli frakjørt av …
Vi har gitt Ytringsfrihetskommisjonen klar beskjed om at det er en lang vei å gå for å sikre funksjonshemmedes ytringsfrihet, og at det må jobbes aktivt med å bygge ned diskriminerende strukturer for å komme i mål.

En grunnleggende rett som ikke blir innfridd

Ytringsfrihet er en av de aller viktigste menneskerettighetene, og et avgjørende …
Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett inneholder ingen ambisjoner om å gjøre noe med diskrimineringen av funksjonshemmede. Vi ser ingen reelle satsinger som vil føre til økt likestilling og deltakelse, men tvert imot flere kuttforslag som vil skape økt utenforskap. Forbundsleder Tove Linnea Brandvik er skuffet: - Heller ikke 2021 blir året for likestilling av funksjonshemmede. Små …
Korrupsjonssaken i Malawi, som vi ble varslet om i fjor, er nå ferdigbehandlet og avsluttet. NHF trekker seg fra alt videre samarbeid med Malawiske organisasjoner. I Norges Handikapforbund har vi jobbet med internasjonal bistand i nærmere 40 år. Gjennom dette arbeidet har vi vært med på å fremme funksjonshemmedes rettigheter i flere afrikanske land og i …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen