– karen Kvam

Mange tjenester har stengt ned tilbud eller lagt driften om til telefon- og videokontakt på grunn av koronapandemien. Hvordan påvirker det deg? Del erfaringene dine ved å svare på en spørreundersøkelse om endringer i tjenestetilbudet under koronapandemien. Norges Handikapforbund er en del av denne spørreundersøkelsen sammen med Helsetilsynet og flere andre organisasjoner. Som medlem får du en …
To nye rapporter skal legge grunnlaget for regjeringens nye handlingsplan for universell utforming. Vi har lest rapportene og konklusjonen er: Vi trenger ikke flere uforpliktende planer, vi trenger penger og handlingsvilje!

Langt igjen

Regjeringens nye handlingsplan for universell utforming skal komme i 2021. Som grunnlag for den nye planen har Bufdir fått laget to rapporter som oppsummerer …
Spørreundersøkelsen vår bekrefter det bildet vi hadde: Da Norge stengte ned opplevde altfor mange funksjonshemmede at nødvendige tibud og tjenester sviktet, og ble mer isolert enn andre. Og det gikk hardest  utover funksjonshemmede barn og deres familier. Da koronaen kom til Norge, ble kommunenes og helseregionene arbeidsoppgaver endret over natten. Mange av dem som trenger tjenester …
I Norges Handikapforbund har vi flere i risikosonen for å utvikle alvorlig sykdom hvis de blir smittet av koronaviruset, og vi er opptatt av å være ekstra forsiktige. Vi følger helsemyndighetenes klare varsler og anbefalinger for å unngå smittespredning. For på best mulig måte å ivareta smittevernreglene og beskytte både ansatte, tillitsvalgte og medlemmer jobber de …
Mange funksjonshemmede er urolige for sykdom, assistansetilbud og andre tjenester i disse koronatider. Vi har laget en egen samleside med relevant informasjon, basert på ofte stilte spørsmål. Kan jeg regne med assistentene mine? Skal assistenter ha tilgang på barnepass? Er hjelpemiddelsentralene stengt i disse dager? Hva gjør jeg når skolen stenger og vi mister et viktig …
Vi anbefaler alle å følge myndighetens råd om å reise minst mulig og unngå kollektivtransport, særlig hvis du trenger assistanse som innebærer fysisk nærhet. Kollektivtrafikken er fremdeles i drift landet over, ettersom personell i kritiske samfunnsfunksjoner fremdeles er avhengig av å kunne ta seg rundt. Imidlertid ser vi at svært mange av operatørene opererer med ulike …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen