Forfatter NHF Sørvest, forfatter på Norges Handikapforbund - Side 2 av 2

Funkisdagen har vært arrangert årlig siden 2011, vekselvis på Torget Stavanger og Festplassen i Bergen. Funkisdagen er et virkemiddel for funksjonshemmede og funksjonshemmedes organisasjoner i Rogaland og Hordaland til å presentere seg i det offentlige rom som samfunnsborgere på lik linje med andre ved hjelp av konserter, idrett, lek og mere tradisjonell opplysningsvirksomhet. Funkisdagen er et …

Hordaland

I anledning Stortingsvalget inviterer FFO-Hordaland, FFO Bergen og SAFO Sørvest til åpent Folkemøte. 30.08.2017 Kl. 18.00 - 21.00 Scandic Hotell Ørnen, møtelokale Storm 1.

TEMA: Arbeid for alle - inkludering eller ekskludering?

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Hordaland representerer 62 organisasjoner med totalt 30.000 medlemmer. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) består av Foreningen Norges Døvblinde, Norsk Forbund for Utviklingshemmede …
Torsdag 17. august åpnet nye Bergen lufthavn Flesland. Her ønskes reisende velkommen til en romslig og oversiktlig terminal, med et bredere utvalg av restauranter og butikker. Den spiltter nye flyterminalen vil kunne tilby alle passasjerer en betydelig forbedret reiseopplevelse. På nye Flesland vil du som passasjer blant annet oppleve en solid kapasitetsøkning på flere viktige områder, …
Bergensavisen, Bergens Tidende og NRK Hordaland inviterer til Valgfest på Festplassen i Bergen tirsdag 15. august, en måned før stortingsvalget. Toppkanditatene til Hordaland Arbeiderparti, Høyre, Hordaland Venstre, SV - Sosialistisk Venstreparti, Hordaland FrP, Hordaland KrF, Senterpartiet, Rødt Hordaland og MDG Hordaland kommer. Det vil si at Erna Solberg, Magne Rommetveit, Audun Lysbakken, Helge Andre Njåstad, Terje …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen