Fristen for å sende inn regnskap til Lotteri og stiftelsestilsynet er 1. juni for alle dere som er et bingoformål.

NHF har undersøkt om fristen blir endret siden mange ikke får avholdt årsmøter i forbindelse med koronaviruset og restriksjon for å avholde møter. Dette er svaret man har fått:

«Frist for innsending av pliktig rekneskapsrapporterig, blir ikke endra. Dei som ikkje har sendt inn innan fristen, vil få eit forhåndsvarsel der det blir gjeve ein ny frist til etter sommaren (oftast medio august). 1. juni er soleis ikkje ein absolutt frist. Om de har rekneskapet ferdig, men ikkje fått handsama det på årsmøte, så kan de likevel rapportere tala. Det er kun ved ev. ettersyn at vi vil be om innsendt underskrive rekneskap og årsberetning.»

Dette betyr at alle dere som har regnskapet klart kan sende inn tallene når dere får brev fra tilsynet. Det er viktig å overholde fristen.

Her er en link dere kan bruke:

https://lottstift.no/nb/lotteri-og-bingo/rapporter-regnskap/regnskapsrapportering-for-2019-informasjon/