Velkommen til FNs internasjonale dag for funksjonshemmede 3 desember!


I Fredrikstad markerer vi dagen med teater og foredrag på Litteraturhuset i Thygesen-salen. Først kommer det fantastiske teaterstykket «Jeg skal klare meg» av Ida Viola Simensen og Jens O. Simensen.  Så vil NHFUs leder Marianne Knudsen snakke om funksjonshemmedes menneskerettigheter.

Litteraturhuset i Fredrikstad, Thygesen-salen, dørene åpne fra 17:30, gratis adgang.

18:00  Velkommen

18:10 Teaterstykket «Jeg skal klare meg»

19.00 – 19.15  Pause

19:15 Marianne Knudsen, leder for NHFU og kjent fra podcasten Hemma, snakker om våre menneskerettigheter

20:00 avsluttes

Velkommen!

Styret i NHF Fredrikstad