14. april begynte Soraya Baker på regionskontoret. Soraya kommer fra NHF Nord Norge,  hvor hun jobbet som organisasjonskonsultent. Soraya er vikar for Gyda Nullmeyer som har permisjon.

Hennes epostadresse er: soraya.baker@nhf.no.

Kontortelefonen har nummer: 468 40 025

Soraya kan treffes på denne telefonen til uka på grunn av at denne telefonen ligger igjen på kontoret.

NHF har fortsatt stengt kontor, og telefontiden til servicetorget er fra kl 10.00 til kl 13.00.