Norges Handikapforbund inviterer til webinar om omfattende søknader torsdag 23. april klokken 11.00-11.45!

Det blir gjennomgang av mer omfattende prosjektsøknader, eksempelvis til Stiftelsen DAMs ordning «Ordinær Helse». Vi ser på hvordan søknadene kan spisses og formuleres på en god og informativ måte. Det blir også en liten presentasjon av aktuelle søknadsinstanser og -stiftelser.

Webinar om mer omfattende søknader torsdag 23. april klokka 11.00-11.45:

https://www.facebook.com/events/540565313507886/