– Aktuelle saker

Den 16. desember la BPA-utvalget fram sin utredning NOU 2021: 11 Selvstyrt er velstyrt etter to års arbeid. Utvalgets viktigste mandat var å sørge for at BPA – borgerstyrt personlig assistanse – blir et reelt likestillingsverktøy for funksjonshemmede.

Vi trenger en kraftfull BPA-politikk for likestilling

Folks rett til å leve frie, selvstendige liv er grunnfestet i menneskerettighetene …

Torsdag 16. desember kl. 10.00 leverte BPA-utvalget sin NOU til Helseminister Ingvild Kjerkol.

Informasjonsmøte kl. 14.00 BPA-utvalgets mandat var å utrede BPA-ordningen som verktøy for å sikre likestilling og samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede med et assistansebehov. Utvalget har behandlet mange kompliserte og prinsipielle sider ved dagens og fremtidens BPA-ordning, og fire av utvalgets medlemmer, Tove Linnea Brandvik (SAFO), …

Etter at forslaget til statsbudsjett for 2022 ble lagt fram tidligere i høst, har vi jobbet aktivt og målrettet for å påvirke det endelige budsjettet.

For å skape et samfunn som ivaretar våre menneskerettigheter, er det nødvendig å bygge ned barrierene for deltakelse. Det trengs konkrete tiltak på mange samfunnsarenaer, og det trengs satsing med friske …
Støre-regjeringen har valgt å løfte fram funksjonshemmedes likestilling og menneskerettigheter i sin nye regjeringsplattform. Vi har fått full uttelling for den jobben vi har gjort.

En klar ambisjon om likestillingspolitikk

I regjeringsplattformen, som ble presentert av Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum i dag, heter det at regjeringen skal føre en offensiv likestillingspolitikk som gjør at …

Etter høstens valg er en ny regjering i emning. Slik det ser ut akkurat nå, vil den bli bestående av Ap og Sp. Regjeringsplattformen er førende for regjeringens politikk, og er dermed avgjørende for hvilke saker den forplikter seg til. Vi har gitt våre innspill på veien.

Gjennom de siste to årene har vi jobbet hardt …
Funkisuka 29/11 - 3/12 er en hel uke med likestillings- og menneskerettighetskamp. Vi inviterer deg med inn i vår verden - en virkelighet som mange ikke kjenner til, der vi altfor ofte hindres i å leve våre liv. Bli med på samtalene, se filmene,  følg julekalenderen og bli med oss på å si: Vi …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside