– Aktuelle saker

20.08.20
Her kan du lese debattinnlegget forbundsleder Tove Linnea Brandvik har i Vårt Land i dag:

 

Åtte av ti skoler har fysiske barrierer som stenger funksjonshemmede elever ute. Hvor mange av disse barna må i disse dager begynne på en annen skole enn vennene sine?

Det finnes noen dager vi aldri glemmer, som markerer et veiskille i livet …

Norges Handikapforbund går sterkt imot endringsforslagene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Denne uken sendte vi høringssvar til departementet.

For å styrke det lokale selvstyret, foreslår departementet å endre § 19-2 Dispensasjonsvedtaket i loven. Dette vil øke kommunenes frihet til å gi dispensasjoner, og begrense fylkesmannens myndighet.

Les mer om høringen på regjeringens nettsider.

Vi mener at dagens lovverk er …

Når altfor få vet om sine rettigheter, og når klageprosessen er så tungvint, eksisterer retten kun på papiret.

Etter ti år med helhetlig diskrimineringsvern skal Likestillings- og diskrimineringsombudet utarbeide en rapport som skal bidra med å påvirke forbedringer av lovverket. Ombudet ønsket seg mer kunnskap om våre erfaringer, og sammen med NHFU har vi sendt inn …

To nye rapporter skal legge grunnlaget for regjeringens nye handlingsplan for universell utforming. Vi har lest rapportene og konklusjonen er: Vi trenger ikke flere uforpliktende planer, vi trenger penger og handlingsvilje!
Langt igjen
Regjeringens nye handlingsplan for universell utforming skal komme i 2021. Som grunnlag for den nye planen har Bufdir fått laget to rapporter som oppsummerer …

Spørreundersøkelsen vår bekrefter det bildet vi hadde: Da Norge stengte ned opplevde altfor mange funksjonshemmede at nødvendige tibud og tjenester sviktet, og ble mer isolert enn andre. Og det gikk hardest  utover funksjonshemmede barn og deres familier.

Da koronaen kom til Norge, ble kommunenes og helseregionene arbeidsoppgaver endret over natten. Mange av dem som trenger tjenester …

Vi har gleden av å invitere til digitalt grunnkurs for nye likepersoner i Norges Handikapforbund.

Grunnkurset er et opplæringskurs for personer som ønsker å bli likepersoner i NHF. Det gir en innføring i likepersonsarbeid i NHF, teknikker innenfor kommunikasjon og refleksjon over problemstillinger du kan komme inn på som likeperson. Målet med kurset er at du …

FNs spesialrapportør for funksjonshemmedes rettigheter Catalina Devandas var på offisielt Norgesbesøk i oktober i fjor for å vurdere menneskerettighetssituasjonen til funksjonshemmede i Norge.

Her kan du laste ned den endelige rapporten med spesialrapportørens funn og vurderinger (pdf), med Devandas anbefalinger til norske myndigheter fra side 17.

Spesialrapportøren retter en spesiell takk til alle funksjonshemmede som delte med …

Om du ikke fikk med deg webinaret om likepersonarbeidet vårt, kan du nå se opptak av det her!

 

Last ned presentasjonen her (powerpoint).

Opptaket er uten undertekst, men om du ønsker en skriftlig versjon av det som blir sagt under webinaret, kan du laste ned tekstversjonen her (word).

Trykk på tannhjul-symbolet på videoen for å få bedre bildekvalitet.

 
Les …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen