– Aktuelle saker

Krøpling! Lat! Trygdemisbruker!
«Om de handicappede absolutt vil danse kan de vel lage sitt eget danseprogram. Nei fysj, hvem vil se på folk i rullestol danse?»
«De må jo være fornøyd med den hjelpen de får. Det finnes mange gode tilbud for sånne som de»
 «Du må dø. Sånne som deg fortjener ikke å leve!»
 

Ordene over er bare …

Vi har gitt Ytringsfrihetskommisjonen klar beskjed om at det er en lang vei å gå for å sikre funksjonshemmedes ytringsfrihet, og at det må jobbes aktivt med å bygge ned diskriminerende strukturer for å komme i mål.
En grunnleggende rett som ikke blir innfridd
Ytringsfrihet er en av de aller viktigste menneskerettighetene, og et avgjørende fundament for …

Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett inneholder ingen ambisjoner om å gjøre noe med diskrimineringen av funksjonshemmede. Vi ser ingen reelle satsinger som vil føre til økt likestilling og deltakelse, men tvert imot flere kuttforslag som vil skape økt utenforskap.

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik er skuffet:

– Heller ikke 2021 blir året for likestilling av funksjonshemmede. Små …

Hva betyr ratifisering og inkorporering av funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) i norsk lov? Og hvorfor er menneskerettighetene en så viktig sak for oss?

Onsdag 30. september gjennomførte vi menneskerettswebinar, der Sunniva Ørstavik, Lars Ødegård og Monica Haugen delte av sin kunnskap om:

Hvorfor snakker vi om menneskerettighetene i tilknytning til funksjonshemmede?
Menneskerettighetene i et ideologisk og historisk perspektiv …

Norges Handikapforbund og Norges Handikapforbunds Ungdom mener det er på høy tid å anerkjenne funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) som en hovedkonvensjon og la den bli en del av grunnstammen i menneskerettighets-lovgivningen. Vi har derfor laget et påvirkningsnotat som er sendt til alle landets stortingsrepresentanter.

Stortinget skal denne høsten behandle et forslag om å inkorporere CRPD i Menneskerettighetsloven. Erfaringer …

Korrupsjonssaken i Malawi, som vi ble varslet om i fjor, er nå ferdigbehandlet og avsluttet. NHF trekker seg fra alt videre samarbeid med Malawiske organisasjoner.

I Norges Handikapforbund har vi jobbet med internasjonal bistand i nærmere 40 år. Gjennom dette arbeidet har vi vært med på å fremme funksjonshemmedes rettigheter i flere afrikanske land og i …

Mange tjenester har stengt ned tilbud eller lagt driften om til telefon- og videokontakt på grunn av koronapandemien. Hvordan påvirker det deg?

Del erfaringene dine ved å svare på en spørreundersøkelse om endringer i tjenestetilbudet under koronapandemien. Norges Handikapforbund er en del av denne spørreundersøkelsen sammen med Helsetilsynet og flere andre organisasjoner.

Som medlem får du en …

Diskriminering er fortsatt funksjonshemmedes hverdag og virkelighet. Regjeringens politikk svikter i alle ledd. I vår likestillingsstrategi viser vi hva som må til for å komme diskrimineringen til livs.
Problemet er…
Da Norge ble hørt i FN i 2019 om hvordan funksjonshemmedes menneskerettigheter blir oppfylt, fikk myndighetene krass kritikk for å diskriminere oss, både av Likestillings- og diskrimineringsombudet …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen