– Region Nord-Norge

Vi har gleden av å invitere deg til markering av FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, tirsdag 3. desember! Dagen skal bidra til bevistgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og stimulere til holdninger og tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne.

Arrangører: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Tromsø klatresenter, SpareBank 1 Nord-Norge/ved samfunnsløftet …

Nordland fylkeskommune er på jakt etter prosjektdeltakere med interesse for brukermedvirkning, og ønsker variasjon knyttet til erfaring, kjønn og alder. Er du ansatt i fylkeskommunen, og skal benytte brukermedvirkning i utviklingen av tjenester, prosjekter og anskaffelser? Eller er du medlem i organisasjoner som er opptatt av – og ivaretar rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne? …

NHFU er i gang med temakvelder med representanter fra ulike ungdomspartier i regionen!

Onsdag 23. Oktober gjennomførte NHFU temakveld med ungdomspolitikere i Tromsø. Planen er å fortsette med dette, både i Tromsø og i andre deler av regionen. Her får politikerne innsikt i NHF/NHFUs samfunnsoppdrag, og kunnskap om våre kjernesaker. Målet med disse møtene er å bli …

Kommunal ulikhet, svakt diskrimineringslovverk og en omtale av funksjonshemmede preget av sykdoms- og pasientperspektiver, er blant bekymringene fra FN-komitéen i rapporten etter at norske myndigheter ble hørt i Genève. Komitéen bekrefter dermed langt på vei vår kritikk.

9. april kom rapporten fra FN-komiteen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD), som oppsummerer komiteens vurdering av norske myndigheters arbeid rundt …

Her er papirene til regionårsmøtet til NHF Nord-Norge som arrangeres 27 og 28. april på Thon Hotell i Bodø:

Forslag til forretningsorden Regionårsmøte 2019.pdf
Program:
Program og saksliste Regionårsmøtet NHF NN2019.pdf
Virksomhetsplan og årsmelding:
Virksomhetsplan 2019-2021.pdf

Årsmelding 2017-2018.pdf
Økonomi:
Regnskap NHF NN 2017_undertegnet.pdf

Revisjonsberetning 2017 Nord-Norge.pdf

Regnskap NHF NN 2018_undertegnet.pdf

Revisjonsberetning 2018 NHF Nord-Norge.pdf

Budsjett 2019 _ NHF Nord-Norge.pdf
Deltakerliste:
Deltakerliste delegater_observatører_gjester 2019.pdf
Innkomne forslag:
Innkomne forslag regionårsmøtet NHF Nord.pdf

2. februar avhold NHFU Nord-Norge sitt årsmøte, og et nytt styre ble valgt. Linn Marie Talsethagen ble valgt til ny leder, nestleder ble Marte Imingen, økonomiansvarlig ble Henriette Andreassen. De har allerede fått planlagt mange kule aktiviteter for det nye året, blant annet temakvelder med andre organisasjoner, samarbeid på tvers av regionene og ikke minst …

Du bestemmer selv hvor mye du vil engasjere deg, og mye av dialogen vil foregå på sosiale medier. Målet til teamene er å jobbe før økt likestilling og et samfunn med plass til alle.

Norges Handikapforbund Nord-Norge skal bygge opp 5 ressursteam, og vi søker deg som har lyst til å bidra inn med dine erfaringer …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen