– Region Nord-Norge

I denne virksomhetsperioden (2018-2019) skal vi gradvis dreie vår regionale aktivitet tettere opp til resten av NHF, samt bygge opp organisasjonen slik at vi er bedre rustet til å bli det kraftsenteret vi skal være framover.

Med bakgrunn i dette skal vi i denne perioden legge vår regionale aktivitet tett opp til de 4 nasjonale prosjektene …

Kjære medlemmer i Norges Handikapforbund Nord-Norge. Mange av dere har uttrykt et ønske om å få mer informasjon og mer kontakt med oss på regionalt nivå. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Fra og med denne torsdagen og annen hver torsdag framover inviterer vi til «Påfyll i lunsjen» – et videomøte fra kl. 12.00-12.30. Formålet er …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen