– Region Nord Vest

Mange barn med funksjonsnedsettelser får ikke gå på nærskolen og blir stengt ute fra den utdannelsen de burde få. En viktig årsak er måten norske skolebygg er bygd på.

Mange norske skoler er ikke bygd for alle, men kun for de som ikke har en funksjonsnedsettelse. Konsekvensene er mange og alvorlige – både for individet og …

Når det er hvilken kommune du bor i som avgjør om du får leve et fritt og selvstendig liv, forstår alle at noe er riv ruskende galt.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som er ment å gi folk som har et assistansebehov de samme mulighetene til å bidra og til å delta på lik …

Med god hjelp fra våre medlemmer, er vi nå i gang med å lage en oversikt over hytter og campingplasser som er tilrettelagt for rullestolbrukere i regionen vår.

Listen blir oppdatert etter hvert som nye tips kommer inn.
Møre og Romsdal:

Rangøy rorbu, Averøy
Runde Miljøsenter, Herøy
Muri camping, Valldal
Kviltorp camping, Molde
Fjørsloft på Hollingsholm Gård …

Seksjon for habilitering av barn og ungdom inviterer til søskenleir for deg mellom 10 og 16 år som har en bror eller søster med nedsatt funksjonsevne.

Tema for desse to dagane er «å ha søsken med nedsett funksjonsevne». Vi snakkar mellom anna om kva det vil seie å ha ei diagnose og korleis det kan opplevast …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen