– Region Oslo

Thorvald Meyers gate på Grünerløkka ble anlagt mot slutten av 1800-tallet av en av datidens mest bemidlede Oslo-borgere, handelsmannen Thorvald Meyer. Siden den gang har gaten vært regnet som en hovedgate i bydelen. Gaten gikk gjennom en totalrenovering fra februar 2019 til oktober 2020. Under oppgraderingen har det blitt nedprioritert plass til bilen for å gjøre …
Lurer du kanskje på hvor det er ledige HC-parkeringsplasser i Oslo sentrum? Eller kanskje hvordan du kommer deg dit? For å gjøre hverdagen litt enklere for personer med HC-kort, er nå Oslo kommunes parkeringsapp, Bil i Oslo, ute med nye spennende funksjoner for folk med HC-kort:
  • Få oversikt over alle HC-parkeringsplasser i Oslo – her …
I Oslo kommune er det en egen TT-forskrift som regulerer hvordan ordningen skal fungere. Prisen på en TT-tur og antallet turer bestemmes i hvert års Oslo-budsjett.  Andre regler er fastlagt i Oslos TT-forskrift, for eksempel:
  • hva som skal til for å få TT-kort
  • hvor lenge kortet varer
  • muligheter til å bruke kortet ut av kommunen
Siden 1981 har Norges Handikapforbund vært involvert i internasjonalt arbeid i solidaritet med funksjonshemmede i andre land. Sammen med Atlas-alliansen, funksjonshemmedes organisasjoner og myndigheter i samarbeidsland fremmer vi et samfunn for alle. Målet er at funksjonshemmede får de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser. I dag har …
I Oslo har vi to valgdager. På valgdagene må du stemme i kommunen du var folkeregistrert 30. juni i år. Hvor og når kan du stemme? Du kan stemme i 103 valglokaler i Oslo søndag 12. september og mandag 13. september. Søndag 12. september er valglokalene åpne fra kl 13 – 18. Mandag 13. september er åpningstiden …
Tidligere var det ingen forskjell på om du var konge, statsråd, stortingsrepresentant, eller noe annet; var du rullestolbruker og skulle til regjeringens representasjonslokaler på Akershus slott måtte du bæres, i to etapper. Nå kan vi ta heisen. I januar 2018 protesterte Norges Handikapforbund mot tilgjengelighetsløsninger som ville medført at bevegelseshemmede måtte bruke B-inngangen til regjeringens representasjonslokaler. …
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig likestillingsverktøy for mange av våre medlemmer. Oslo kommune lyste nettopp ut nytt anbud på BPA-tjenester for de neste tre årene. I anbud og konsesjoner på BPA ligger det bestemmelser som vil innvirke direkte på den enkeltes BPA-ordning og mulighet til å leve et selvstendig liv. Derfor var mange, …
Av Ellen Anker Storset Har du noen gang brukt en ny tjeneste eller et produkt hvor du har kjent på en hoppende glede over at dette var bra, dette trengte du, dette vil gjøre livet ditt enklere? Slike opplevelser som forbruker kommer ofte i sammenheng med innovative løsninger. Som for eksempel en app som med få …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside