– Region Øst

14. april begynte Soraya Baker på regionskontoret. Soraya kommer fra NHF Nord Norge,  hvor hun jobbet som organisasjonskonsultent. Soraya er vikar for Gyda Nullmeyer som har permisjon. Hennes epostadresse er: soraya.baker@nhf.no. Kontortelefonen har nummer: 468 40 025 Soraya kan treffes på denne telefonen til uka på grunn av at denne telefonen ligger igjen på kontoret. NHF har fortsatt …

Reiseråd til rullestolbrukere

Hold 2 meters avstand når sjåføren tar ut rampen for deg. Når rampen er ute kan du stige om bord. På bybusser stiller du rullestolen opp mot platen som vanlig. På regionbuss og minibuss må du sikre rullestolen med stropper på egenhånd. Dersom du ikke har mulighet til å sikre rullestolen på egenhånd, anbefaler vi å …
Årsmøte rundt om i lokallagene og årsmøte til NHF Øst er utsatt på grunn av situasjonen koronaviruset.

Forholdsregler Norges Handikapforbund

  • I NHF har vi tillitsvalgte, medlemmer og ansatte som kan være ekstra utsatt for å utvikle alvorlig sykdom dersom de blir smittet av koronaviruset.
  • Vi oppfordrer på det sterkeste om at planlagte årsmøter, styremøter og andre …
Åpningstider når kontoret er stengt frem til 14. april 2020:
  • Servicetorget har telefon tid fra kl 10.00 – kl 13.00 hver dag
  • Epost kan sendes som tidligere – servicetorget@nhf.no
  • På grunn av sykdom er Ann-Karin Pettersen tilgjengelig for NHF Øst sine tillitsvalgte, telefon fra kl 09:00- 15.00 på: 48 02 07 68, epost:
Kjære lesere av RegionNytt 2019 og andre følgere av NHF Øst. Endelig er nyeste utgave av RegionNytt på vei ut til dere. Som alltid er bladet også tilgjengelig her på våre nettsider. Her kan dere finne bladet i sin helhet i pdf-format, men dere kan også lese enkeltsaker osm vi har plukket ut og som ligger …
Etableringen av Viken, vårt nye store felles fylke nærmer seg. Nedtellingen er i gang og når du leser RegionNytt 2/2019 er det kun rundt 190 dager igjen. Tekst: Sverre Bergenholdt. Først publisert i RegionNytt 02/19 NHF og SAFO har store forventninger til den vår nye fylkeskommune. I over et halvt år har NHF Oslofjord Vest og …
På NHF Øst sitt årsmøte den 6. april ble regionens styre for perioden 2019-2020 valgt. Halve styret var på valg og det ble en del gjenvalg, men også noen nye ansikter. Vi gratulerer både gjenvalgte og nyvalgte styremedlemmer. Og vi takker avtroppende tillitsvalgte med innsatsen i perioden som har vært.

NHF Øst sitt regionstyre for perioden …

Nå har vi gått over til et nytt påmeldingssystem for å bedre ivareta våre medlemmers personvern i håndteringen av påmeldingsskjema. Nye lenker for alle årets kurs ligger nå ute på nettsiden. Vi har nå gått over til å bruke tjensten SurveyXact for å lage, innhente og behandle påmleindsskjema for våre kurs. Dette er en tjeneste som …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen