Vi jobber med å få plass kurs også for 2022. Vi avventer litt med å lage en kurskatalog, men følg med i regionnytt 01/2022.