Kurskatalogen ble sendt ut sammen med Regionnytt 02/2022.

Meld deg på kurs!

Kurs for kandidater/brukermedvirkere i kommune og fylkeskommune råd
Brukerstyrt personlig assistanse konferanse (BPA)
Ferie og fritid med rullestol
Interessepolitisk arbeid i kommunen og fylkeskommunen
Organisasjonskurs/styrekurs – her sender lokallagene inn ønsket kursdato osv.
Kommunikasjon og taleteknikk
Kurs for ledere i lokallaget.