MÅ AVLYSES PÅ GRUNN AV FOR FÅ PÅMELDTE!!
Håper å få på plass kurs i 2022.

Kurs for SAFO / NHFs brukerrepresentanter i kommunale råd og Viken fylkeskommune «Råd for funksjonshemmede».

På Quality Hotel Entry, Mastermyr lørdag 13. eller 27. november kl. 10.00 – 16.00 samles våre bruker- og vararepresentanter i rådene i Viken og kommunene i Akershus og Østfold til ny informasjon og opplæring i rådsarbeidet.  Nå er våre representanter Folkevalgte med de samme rettigheter og plikter som andre folkevalgte i kommuner og fylke.  Det er Arild Karlsen (leder rådet i Sarpsborg) og Sverre Bergenholdt (leder i rådet i Viken og Vestby kommune) som loser oss gjennom dagen. Dette stiller større krav og ny kunnskap.  På kurset vil deltakerne med utgangspunkt i departementet og BUFdirs siste informasjoner bli oppdatert på:

  • Folkevalgtrollen, ansvar – forpliktelser og muligheter
  • Departementet og BUFdirs krav og forventninger til brukerrollen
  • Rådene er nå forankret i kommuneloven, hva betyr dette?
  • Erfaringer fra ulike råd, hvordan jobbe smart – skape reell påvirkning
  • Siste nytt i forhold til bl.a. UU
  • Samspill med egen organisasjon
  • Regelverk for øvrig
  • Ikke minst, hva lurer dere på våre kjære representanter, kom igjen – la oss lære av hverandre.

Covid ligger bak oss.  Nå er det full satsing igjen. Kom igjen, meld dere på – kurset er gratis.