Til SAFO Øst – NHF/NFU/FNDB  – nåværende brukerrådsmedlemmer i kommunale- og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede i Akershus og Østfold.

Høsten 2023 finner sted fylkes- og kommunevalg 2023 – 2027.  Da skal samtidig velges nye Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse i de kommende fylkene Akershus og Østfold. SAFO og FFO er gitt hovedansvaret for å fremme kandidater / brukermedvirkere til alle landet fylker- og kommuner.  For Akershus og Østfold er det SAFO Øst som har det ansvaret mens hver og en av medlemsorganisasjonene skal søke etter aktuelle kandidater.

Det betyr igjen at vi i høst og ut over våren 2023 har en stor jobb foran oss.  dette tar vi på høyeste alvor.  Målet vårt er å fremme kandidater, «brukerstemmer» til begge fylkene og alle våre kommuner.  Prosessen starter opp i høst og på vegne av SAFO Øst / NHF Øst har vi  gleden av å invitere kandidater – interesserte til oppstart/dialog i Akershus og Østfold.

  • Kurs i Akershus 07. – 08. oktober 2022 på Thon hotell Arena, Lillestrøm.

Påmeldingsfrist innen 08. september 2022   – PÅMELDINGSSKJEMA FINNER DU UNDER KURS – KNAPPEN – MELD DEG PÅ 

  • Kurs i Østfold 28. – 29. oktober 2022 på Quality hotell, Sarpsborg.

Påmeldingsfrist innen 01. oktober 2022 – PÅMELDINGSSKJEMA FINNER DU UNDER KURS – KNAPPEN – MELD DEG PÅ

Programmet blir likt for begge kurs og dersom det kun passer med deltakelse på en av datoene så kan vi tilpasse dette nærmere, men i utgangspunktet tror vi at det mest praktisk (kortere reisevei) å dele fylkene.  Vi trenger positiv tilbakemelding – deltakelse fra så vel «gamle» om nye kandidater.  Vi ønsker oss et samlet Brukermedvirkningskorps med bred bakgrunn og erfaring.

På kurset vil vi få en solid gjennomgang av loven, forskrifter og veiledning.  Men vi skal også hente frem de erfaringer som bl.a. FFO/SAFO har høstet gjennom evalueringsprosjektet til BUF-dir, ført i pennen av Nordlandsforskning.  Vi vil også søke å trekke frem de gode historiene, lære av tidligere utfordringer, skape fellesskap.  Vi håper derfor at både «gamle travere» som nye interesserte kandidater vil melde seg på.

Kurset er gratis.  Vi oppfordrer lagene til å dekke deltakernes reiseutgifter.  Er du ikke med i et av våre lokallag vil regionen dekke reiseutgiften.  Trenger du assistent, meld fra om dette.