Plakat av NHFU-leder Tamarin, med skrift ved siden av, som det står: Jeg kjemper mot all diskriminering. Blir du med?

NHF Øst arrangerer flere kurs hvert år. Kursene omhandler tema som våre medlemmer ønsker mer kunnskap om og som kan være aktuelle for oss.
Oppdatert kurskatalogen for 2022 kommer i Regionnytt 03/2022. Vær obs på at det kan komme endringer i program for enkelte kurs. Dette vil vi alltid informere om her og via e-post til påmeldte deltakere.

Husk å meld deg på innen påmeldingsfristen for å være sikret plass ?

KURSMENY 2022

Oppdatert pr 31.08.2022 – ny napp ut side kommer i oktober

1. Kurs for kandidater/brukermedvirkere i kommune og
fylkeskommune råd
  for de som sitter i råd i Østfold:
   Quality hotell Sarpsborg – 28. – 29. oktober 2022 – påmeldingsfrist – noen få plasser igjen.

2. Brukerstyrt personlig assistanse konferanse (BPA)
Thon hotell Arena (Lillestrøm)  – 04. – 05. november 2022 – påmeldingsfrist: Fortsatt mulig å melde seg på

3. Likepersonkurs 11. – 13.11.2022

4. Interessepolitisk arbeid i kommunen og fylkeskommunen – blir et dagskurs 19.11.2022
Quality hotell Entry – Mastemyr – påmeldingsfrist: 18. oktober 2022

6. Kurs for ledere i lokallaget – her kommer sted og dato senere – vi ser an interessen

7. Organisasjonskurs/styrekurs – lokallagskurs

8. Kommunikasjon og taleteknikk – lokallagskurs

VI TAR FORBEHOLD OM AT STED OG INNHOLD KAN ENDRES NOE I TIDEN FREM MOT DET ENKELTE KURS. OPPDATERT INFORMASJON VIL ALLTID LIGGE HER.

 

Følg med på oest.nhf.no for å holde deg oppdatert på det siste om våre kurs. Vi tar forbehold om at sted og innhold kan endres noe i tiden frem mot det enkelte kurs. Oppdatert informasjon vil alltid ligge på våre hjemmesider. Vi vil også sende ut oppdatert informasjon i løpet av året.

Hvordan melde seg på kurs?

Ønsker du å melde deg på kurs som er presentert i kurskatalogen, tar du kontakt med styret i ditt lokallag/landsforening, evt. Arild Karlsen på arild@karlsenpost.no. Vi vil da være behjelpelige med opplysninger og påmeldingsskjema som lokallaget/landsforeningen sender til NHF Østs regionskontor.

Hva er et kurs:

Et kurs er en opplæringsaktivitet som er avgrenset til et konkret tema. Et kurs kan vare fra en time til dager eller måneder. Kurs i regi av AOF er gjerne bygget opp som moduler hvor man kan delta på et grunnkurs som man selv kan velge å bygge videre på med nye kurs.

Tema for kurs kan være oppøvelse av ferdigheter eller spesialisering i fagområder. Kurs til likepersoner ligger i grenseland mellom de to overstående da kurs både gir opplæring i samtaleteknikk, samtidig som likepersonarbeid går som et eget fagområde i NHF, der man må ha kursbevis for å utøve.

Kurs som går hele året:

Lokallagene i NHF Øst kan søke om kurs i eget lokallag på inntil kr. 10.000,-. Kontakt for søknad om midler: Arild Karlsen, epost arild@karlsenpost.no eller Tlf. 977 47 975
Datakurs: lokallag søker om kurs for eget lag og regionen skaffer lærer.

Deltakeravgiften – hvem betaler?
For medlemmer i NHF Øst og SAFO Øst er egenandelen vanligvis kr 500,- som faktureres ditt lokallag hvis ikke annet er avtalt. Husk å få godkjenning til påmelding fra styret i ditt lokallag!
For andre medlemmer i andre regioner, er egenandelen kr 2.200,-. Husk og skriv opp hvor faktura skal sendes.

Last ned påmeldingsskjema (word) og send inn til ann-karin.pettersen@nhf.no
Last ned påmeldingsskjemaet på din PC og fyll inn. Lagre og så send det på epost til Ann-Karin Pettersen