Bilde av Ken som ser inn i kamaraet med teksten "Jeg kjemper mot all diskriminering, blir du med`?" skrevet ved siden av.
Ken Jackson, NHF Fredrikstad

I morgen er det 3. desember, FN-dagen for våre rettigheter og dette skal markeres i Fredrikstad. Under parolen «Alle skal med» skal rådet for funksjonshemmede, i samarbeid med NHF og SAFO synliggjøre denne dagen! Dette skal bidra til bevisstgjøring rundt rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og stimulere til tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne.

Dagen starter kl. 11-13.30 med en stand i Torvbyen med representant fra Rådet til funksjonshemmede, og Arbeid-/aktivitetstilbud, Tjenester til funksjonshemmede.

Videre program:
17.00 Samling foran Rådhuset- utdeling av plakater med “Vi vil med!”
17.05 Appell ved Ordfører Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad
17.15 Utdeling av fakler- fakkeltog til Litteraturhuset- HUSK AVSTAND
18.00 Oppstart på Litteraturhuset- Innlegg fra Jon-Ivar Nygård, Ordfører
18.15 Likeverd og likestilling ved Anett Nilsen, Likeverdalliansen
18.45-19.00 Pause- kaffe/te
19.00 Brukerombudet Barbro Wærnes – Hva opptar innbyggerne i Fredrikstad? Pårørendesentret ved Mai Ida Haakafoss- Informasjon om senteret

19.30 E-helseavdeling. Erik Sletten – Velferdsteknologi – hvor står kommunen i dag- og hvor går veien videre? Aktuelle produkter med medisinstøtte og trygghetsalarm med sporing. Mulig at aktører på området viser aktuelle produkter.

Påmelding til arrangementet på Litteraturhuset (MAX 20)

Arrangementet på Litteraturhuset blir strømmet på: https://youtu.be/h0k1QOe-jTM,Fredrikstad Blad og Fredrikstad kommunes facebook side.