På NHF Øst sitt årsmøte den 6. april ble regionens styre for perioden 2019-2020 valgt. Halve styret var på valg og det ble en del gjenvalg, men også noen nye ansikter. Vi gratulerer både gjenvalgte og nyvalgte styremedlemmer. Og vi takker avtroppende tillitsvalgte med innsatsen i perioden som har vært.

NHF Øst sitt regionstyre for perioden 2019 – 2020 er som følger:

Leder: Arild Karlsen (valgt for to år i 2018).
1. nestleder – organisatorisk: Sverre Bergenholdt (valgt for to år i 2019).
2. nestleder – politisk: Ragnhild Skovly Hartviksen (valgt for to år i 2018).

Styremedlemmer:

Hilde Sofie Nilsson (valgt for to år i 2018).
Elisabeth Wollebek (valgt for to år i 2019).
Saad Al-Jaderi (valgt for to år i 2018).
Kan (Jan Kenrick Glad) Jackson (valgt for to år i 2019).

Varamedlemmer:

1. vara: Runar Tønnesen (valgt for et år i 2019).
2. vara: Vibeke Otterlei Nervik (valgt for et år i 2019).
3. vara: Dagfinn Glad (valgt for et år i 2019).

Kontaktinformasjonen til styrer og protokoller fra regionstyremøtene kan du finne her.