NHF har mange dyktige ansatte i sentraladministrasjonen og på våre ni regionkontorer.

Sentraladministrasjonen

Sunniva Ørstavik
Generalsekretær
Mobil: 468 63 191
Send e-post til Sunniva Ørstavik

Anett Kleven
Leder HR og organisasjonsutvikling
Mobil: 474 14 758
Send e-post til Anett Kleven

Karen Kvam
Leder kommunikasjon og samfunnskontakt
Mobil: 402 10 670
Send e-post til Karen Kvam

Lars Ødegård
Spesialrådgiver
Mobil: 901 17 028
Send e-post til Lars Ødegård

Guri Henriksen
Interessepolitisk seniorrådgiver
Mobil: 910 02 287
Send e-post til Guri Henriksen

Monica Haugen
Interessepolitisk rådgiver
Mobil: 906 80 429
Send e-post til Monica Haugen

Camilla Huggins Aase 
Interessepolitisk rådgiver (Permisjon)
Send e-post til Camilla H Aase

Ellen Trondsen
Seniorrådgiver
Mobil: 908 89 758
Send e-post til Ellen Trondsen

Lars Erik Waagaard
Controller
Mobil: 916 27 990
Send e-post til Lars Erik Waagaard

Anita Stensrud
Økonomikonsulent
Mobil: 905 46 953
Send e-post til Anita Stensrud

Alis Berntzen
Økonomikonsulent
Mobil: 902 98 443
Send e-post til Alis Berntzen

Lone Aaslie
Økonomikonsulent
Mobil: 414 38 323
Send e-post til Lone Aaslie

Elizabeth Granquist Toyer
Markedsrådgiver
Mobil: 918 35 875
Send e-post til Elisabeth G Toyer

Cathrine Strøm
Konsulent servicetorget
Mobil: 468 32 866
Send e-post til Cathrine Strøm

Ann-Karin Pettersen
Konsulent servicetorget
Mobil: 480 20 768
Send e-post til Ann-Karing Pettersen

Linda Åsheim
Prosjektkoordinator
Mobil: 948 33 015
Send e-post til Linda Åsheim

Ivar Kvistum
Redaktør Handikapnytt
Mobil: 990 01 700
Send e-post til Ivar Kvistum

Norges Handikapforbunds Ungdom – NHFU

Gyda Nullmeyer
Daglig leder NHFU
Mobil: 906 47 959
Send e-post til Gyda Nullmeyer

Lena Gimse
Rådgiver organisasjonsutvikling
Mobil: 917 75 548
Send e-post til Lena Gimse

Marie Bjørn
(Medie-)Produksjon og Design-ansvarlig NHFU (50 %)
Mobil: 901 39 117
Send e-post til Marie Bjørn

Internasjonal avdeling

Eirin Næss Sørensen
Leder
Mobil: 469 20 290
Send e-post til Eirin Næss Sørensen

Svein Brodtkorb
Spesialrådgiver
Mobil: 996 24 407
Send e-post til Svein Brodtkorb

Ellen Aarak Tvedt
Bistandsrådgiver
Mobil: 978 97 373
Send e-post til Ellen Aarak Tvedt

Ingunn Gihle
Bistandsrådgiver
Mobil: 920 10 446
Send e-post til Ingunn Gihle

Elise Bjåstad
Bistandsrådgiver
Mobil: 951 32 228
Send e-post til Elise Bjåstad

Tinna Iuel
Controller
Mobil: 952 46 503
Send e-post til Tinna Iuel

Lisa Helene Gregersen
Økonomikonsulent
Mobil: 995 90 103
Send e-post til Lisa Helene Gregersen

Regioner

Agder

Celina Hagen
Regionkontorleder (permisjon)
Mobil: 934 59 849
Send e-post til Celina Hagen

Annette Jensen
Vikarierende regionkontorleder
Mobil: 924 43 697
Send e-post til Annette Jensen

Innlandet

Jørgen Wien
Regionkontorleder
Mobil: 962 23 192
Send e-post til Jørgen Wien

Nord-Norge

Kirsti Elise Fosshaug
Regionkontorleder
Mobil: 902 44 726
Send e-post til Kirsti E Fosshaug

Håkon Rossvoll
Organisasjonskonsulent
Mobil: 476 70 365
Send e-post til Håkon Rossvoll

Nord Vest

Nelly Torvik
Regionkontorleder
Mobil: 412 14 263
Send e-post til Nelly Trovik

Kristoffer Svendsen
Organisasjonskonsulent
Mobil: 468 09 873
Send e-post til Kristoffer Svendsen

Oslo

Jørgen Foss
Regionkontorleder
Mobil: 952 25 335
Send e-post til Jørgen Foss

Ida C. Freng
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 970 22 582
Send e-post til Ida C Freng

Bianca Bernhoft Løkkeberg
Interessepolitisk rådgiver
Mobil: 941 65 339
Send e-post til Bianca B Løkkeberg

Elin Vang Kristiansen
Tilgjengelighetsrådgiver
Mobil: 907 03 619
Send e-post til Elin Vang Kristiansen

Ola Harald Svenning
Organisasjonskonsulent
Mobil: 948 27 874
Send e-post til Ola Harald Svenning

Elisabeth Wilhelmsen
Prosjektkoordinator for “Hjelp til selvhjelp”/Medlemspleie
Mobil: 476 20 535
Send e-post til Elisabeth Wilhelmsen

Eirik Rise
Kampanjerådgiver Stopp Hatprat
Mobil: 938 71 472
Send e-post til Eirik Rise

Oslofjord Vest

Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder
Mobil: 913 03 738
Send e-post til Anna-Lisbeth Mikalsen

Sørvest

Arild Birkenes
Regionkontorleder
Mobil: 903 62 526
Send e-post til Arild Birkenes

Anette Tranøy
Organisasjonskonsulent
Mobil: 474 80 379
Send e-post til Anette Tranøy

Trøndelag

Kristian Lian
Regionkontorleder
Mobil: 402 30 676
Send e-post til Kristian Lian

Øst

Hanne Grimstvedt
Regionkontorleder
Mobil: 840 32 887
Send e-post til Hanne Grimstvedt

Soraya Baker
Organisasjonskonsulent
Mobil: 468 40 025
Send e-post til Soraya Baker