Elisabeth Wilhelmsen

Oslo-kontoret vokser! Tidligere tillitsvalgt Elisabeth Wilhelmsen åpner kontordøra for medlemmer som trenger «hjelp til selvhjelp» i sin nye stilling som prosjektkoordinator for medlemspleie.

Opprinnelig hadde hun sitt eget firma «Søknadshjelperen», der hun tilbød den samme bistanden som nå heller vil komme medlemmer i NHF Oslo til gode.

– Jeg fant fort ut at jeg ikke er noen «selgertype», men mer en idealist. Da var det flott at tjenesten kunne legges inn som et prosjekt under Oslo-kontoret, sier Wilhelmsen.

At hun valgte NHF Oslo da hun startet arbeidet med å få ideen inn i en organisasjon fremfor som kommersielt selskap var ingen tilfeldighet.

– Jeg opplever NHF som en organisasjon som er lite diagnoserettet, og mer sitasjons- og samfunnsorientert. Det var viktig for meg.

Målet nå er å hjelpe gamle og nye medlemmer i organisasjonen med søknader, klager og andre problemstillinger de har i forhold til hva de kan ha krav på, og tjenestetilbudet generelt. Wilhelmsen er imidlertid krystallklar på at hun kun yter bistand, hun kan ikke opptre som fullmektig eller liknende.

– Det skal være hjelp til selvhjelp. Jeg kan bli med i møter som støtte, eller hjelpe til med søknader og klager, eksemplifiserer hun.

Erfaren

Med en bakgrunn som sosionom, med et årsstudium i juss i tillegg, har hun god oversikt. Hun er selv rullestolbruker, og har erfaring fra begge sider av bordet.

–  Jeg skrev bacheloroppgaven min om råd og veiledningsplikten i det offentlige. Jeg erfarer at det mange steder ikke blir oppfylt i praksis. Da trenger vi prosjekter som «hjelp til selvhjelp», understreker hun.

Wilhelmsen har flere år bak seg som tillitsvalgt i Norges Handikapforbund, og har i anledning den nye stillingen som prosjektkoordinator fått permisjon fra vervene hun har i både region- og sentralstyret.

–  Jeg trives godt som tillitsvalgt, men da jeg fikk muligheten til å jobbe med det jeg liker, og som jeg opplever som meningsfylt i tillegg til at jeg kan hjelpe andre i organisasjonen- da var ikke valget vanskelig! Det er viktig for meg å ha en jobb, sier Wilhelmsen.

Flere oppgaver

Det er ikke bare medlemspleie og hjelp til selvhjelp hun skal fylle 50%-stillingen med. Som prosjektkoordinator skal hun også veilede likepersonene som svarer på SAFF-linja, samt drive med inkluderingstiltak, for å sikre at NHF Oslo tar imot medlemmer med minoritetsbakgrunn på en god måte.

–  Jeg har tatt imot flere henvendelser allerede. Flere av dem dreier seg om BPA, det er et utfordrende felt for mange, illustrerer hun.

Hvordan få hjelp til selvhjelp?

Prosjektkoordinator for medlemspleie og «hjelp til selvhjelp» Elisabeth Wilhelmsen har kontortid mandag, onsdag og fredag fra klokken 09-15. For å avtale møte vennligst ring på telefon 476 20 535, eller ta kontakt på epost elisabeth.wilhelmsen@nhf.no. Wilhelmsen har kontorplass i NHF Oslos lokaler i Galleri Oslo iSchweigaardsgate 12, 0134 Oslo. Konsultasjoner kan også gjøres via telefon eller epost. Man må være medlem i NHF Oslo for å benytte seg av tjenesten.