Kontakt

Lurer du på rettighetene dine som bevegelseshemmet? Har du spørsmål om universell utforming? Ønsker du å møte andre i samme situasjon som deg selv? Vil du leie hytta vår på Vaset? Har du tips til medlemsbladet vårt? Lyst til å være tillitsvalgt i NHF Oslo? Engasjere deg? Ta kontakt med oss!

Vi holder til i trivelige tilgjengelige kontorer i Galleri Oslo, Schweigaardsgate 12, 0134 Oslo.

NHF Oslo på Google Maps

Besøkstid er hverdager fra 9.30-14.30

Adresse:

Schweigaardsgate 12, 0134 Oslo
Tlf: 24 10 24 00
E-post: nhf.oslo@nhf.no

Følg oss på Facebook: facebook.com/nhfoslo

Se nyttige foredrag og videoer på vår Youtube-konto

NHF Oslo har lokallag i hele byen. Vi har 16 lag hvorav noen er bydelslag og andre er landsforeningslag.

I tillegg til dette har NHF Oslo eget lokallag av Norges Handikapforbund Ungdom samt regionens eldste lag som dekker hele Oslo, Handikaplaget Aktiv.

Bydelslag

NHF Alna ved leder Søren Kjendlie
tlf 22 32 68 80/950 63 344, e-post soren.kjendlie@getmail.no

NHF Bjerke ved leder Else Thune
tlf: 22 65 74 46, e-post: elsejthune@hotmail.no

NHF Sagene ved leder Roger Holland
Dekker også Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen
tlf: 932 53 731, e-post: roger.holland@live.no

NHF Ullern ved leder Steinar Hammerstad
tlf: 2250 65 13, e-post: annkarin.fronth@getmail.no

NHF Vestre Aker ved leder Elsa Oterhals
tlf 22 49 25 51/988 21 716, e:post:epoterhals@gmail.com

Bor du i en bydel du ikke finner i denne oversikten? Ta kontakt med regionkontoret på telefon 22 02 14 20, så skal vi hjelpe deg!

Norges Handikapforbund Ungdom Oslo ved leder Nikita Amber Abbas
tlf: 46 78 40 57, epost: nikita.abbas@live.no

Lokale landsforeningslag

ALF Oslo (Arbeidsmiljøskade) ved leder Geir Werner
tlf: 92 82 06 75, e-post: oslo@alfnorge.no

HBF (Handikappede barns foreldre) ved leder Rikke Danielsen
tlf: 90 58 51 37, e-post: rikkedani@gmail.com

LARS Øst/Oslo (ryggmargsskade) ved leder Marianne Graham Hjelmen
tlf: 92 65 26 73, e-post: marianne@hjelmen.com

LFA Oslo/Akershus (amputerte) ved leder Arve Birkely
tlf: 92 26 33 44, e-post: arge@altiboxmail.no

LFN Oslo (nakkeskade) ved leder Turid Monsen
tlf: 22 68 20 52/90 50 55 85, e-post: turid.monsen@getmail.no

LFPS Oslo (polio) ved leder Phuoc Tan Le
tlf: 41 69 71 17, epost: phuocoslo@hotmail.com

LFS Oslo/Akershus (slagrammede) ved leder Odvar Jacobsen
tlf: 90 74 85 21, epost: odvar.jacobsen@bama.no

LKB Oslo (kvinner med bekkenløsningsplager) ved leder Vibeke Helander Bolstad
tlf: 48 24 23 60, e-post: oslo@lkb.no

Landsforeninger uten lokallag i Oslo

NASPA ved leder Jarle Sterner
tlf: 920 28 277, epost: naspa@nhf.no

AMC ved leder Monica Haugen
tlf: 41 21 83 57, epost: leder@amc-foreningen.no

ALF Offshore Leder Torbjørn Mathiassen,
tlf: 91 35 60 26, torbm@online.no

Aktivitetslag

Handikaplaget Aktiv ved leder Ole Kristian Iversen
tlf: 91 36 07 70, epost: hl.aktiv@getmail.no

Regionstyret er NHF Oslos styrende organ mellom årsmøtene, og består av representanter fra både lokal- og landsforeningslag i regionen.

Styret i NHF Oslo består av syv medlemmer og tre varamedlemmer. Alle i styret er tillitsvalgte og arbeider på frivillig basis. Styret etter NHF Oslos årsmøte april 2018:

Leder:

Magnhild Sørbotten
Tlf: 91 61 28 75
magnhild7@gmail.com

Nestleder:

Karl Haakon Sævold
Tlf:90 18 82 58
khs@live.no

Styremedlemmer: 

Geir Werner
Tlf: 92 82 06 75
oslo@alfnorge.no

Sadia Jabeen Iqbal
Tlf: 48 24 15 94
oddvar1@mailbox.as

Grete Flattun
41684416
grete.flattun@gmail.com

Marius Korsell (i permisjon)
Tlf: 99376636
marius.korsell@gmail.com

Ingrid Njerve
Tlf: 95 83 38 25
Ingrid.njerve@gmail.com

Varamedlemmer:

Hans Jørn Næss
Tlf: 91 10 01 00
hjn@kapital.no

Jan-Egil Wigen Aasterud
Tlf: 99 32 71 88
Janegil.aasterud@gmail.com

Ragnhild Simonsen
Tlf: 97 15 23 95
ragnsi@hotmail.com

Regionkontorleder:

Jørgen Foss
Tlf. 95 22 53 35
jorgen.foss@nhf.no