Kampanjeplakat

Nå har vi gått over til et nytt påmeldingssystem for å bedre ivareta våre medlemmers personvern i håndteringen av påmeldingsskjema. Nye lenker for alle årets kurs ligger nå ute på nettsiden.

Vi har nå gått over til å bruke tjensten SurveyXact for å lage, innhente og behandle påmleindsskjema for våre kurs. Dette er en tjeneste som i tillegg til våre interne rutiner, vil ivareta deres personvern ved påmelding til kurs og samlinger. Det er allikevel viktig at enhver har et bevisst forhold til hvilken informasjon man deler om seg selv.

Det er ikke lenger mulig å melde seg på flere kurs via et skjema, man må nå benytte det skjemaet som hører til det aktuelle kurset du ønsker å melde deg på. Etter at kurset er gjennomført vil skjemaet slettes.

Alle påmeldingsskjemaene ligger i kurskatalogen og under påmelding. Her finner du også mer informasjon om hvert enkelt kurs og litt generell informasjon om våre kurs.

Har du noen spørsmål angående kurspåmelding kan du ta kontakt med organisasjonskonsulent Gyda Nullmeyer på gyda.nullmeyer@nhf.no