Regionkontoret har flyttet til Kong Oscarsgate 11, 5017 i Bergen sentrum i løpet av mars 2020 etter 10 år på Nesttun. Ny postadresse er «NHF Sørvest, Postboks 1102, sentrum, 5809 Bergen». Fakturaadresse er den samme, «NHF Sørvest, Postboks 9217, Grønland, 0134 Oslo 1.»

Inntil videre har regionkontorets ansatte hjemmekontor.