Seksualitet er et utfordrende tema å snakke om, og erfaringer fra medlemmer i egen organisasjon, og andre, viser at dette er et tema som helsevesenet ikke snakker om, og som det generelt sett finnes svært lite informasjon om. Unge Funksjonshemmede lanserte februar 2018 rapporten Sex som funker, og konklusjonene peker også her i retning av et ønske om mer informasjon og fokus på funksjonshemmedes seksualitet. Det gjelder både i helsesektoren, blant funksjonshemmede, og deres pårørende. Hovedkonklusjonene viser:

–          Helsepersonell, lærere og ungdom vegrer seg like mye for å snakke om seksualitet. Det er ingen tydelige føringer i helse- og skolesektoren for hvem som har ansvaret.

–          Sex med funksjonsnedsettelser kan fungere godt. Ungdom med positive følelser for egen kropp og god kunnskap om seksualitet har ofte bedre psykisk og fysisk helse.

–          Mange møter fordommer og myter om funksjonsnedsettelser. Dette kan få konsekvenser for selvbildet, og begrense tilgangen på informasjon om seksualitet.

–          Noen strever med å leve opp til forventinger om funksjonsevne og kjønnsroller, men prosessen med å bli kjent med egen diagnose kan også gi økt mestringsfølelse.

«– Jeg har faktisk ikke fått noe informasjon om seksuell helse fra helsetjenesten. Det var noe jeg måtte spørre etter selv, og det synes jeg er litt fælt, sier Halvorsrud» (NRK Nyheter 13.02.2018).

 

Med det som utgangspunkt startet NHF Nord-Norge prosjektet “Seksualitetsbrosjyrer” med støtte fra Stiftelsen DAM. Her var det to målsettinger.

1.       Utvikle en brosjyre rettet mot helsepersonell med fokus på hvordan man kan snakke med pasienter om nedsatt seksuell funksjon som følge av sykdom og skade.

2.       Utvikle en enkel brosjyre rettet mot funksjonshemmede og pårørende med fokus på hvordan man kan ha et godt fungerende sexliv etter skaden/sykdommen, herunder hvor man kan søke hjelp og hvilke hjelpemidler som finnes.

 

Nå har de landet prosjektet, og brosjyrene kom på trykk for noen dager siden. Hovedbudskapet i brosjyrene er å anerkjenne at alle har en seksualitet og at det er et mangfold.

 

BROSJYRE 1:

Brosjyre For Funksjonshemmede

For lenke til broysjyre, trykk her.

Synstolkning bilder i brosjyre 1:

ST: Forside: To røde lepper møtes i et kyss.
ST: Side 2: Kvinne med armprotese ligger i 69 stilling og har sex med en annen kvinne.
ST: Side 2: Mann og kvinne har sex i en elskovsslynge.

 

BROSJYRE 2:

Brosjyre For Helsepersonell

For lenke til brosjyre, trykk her.

Synstolkning bilder i brosjyre 2:

ST: Forside: To røde lepper møtes i et kyss.
ST: Side 2: Kvinne med armprotese ligger i 69 stilling og har sex med en annen kvinne.
ST: Side 2: Mann og kvinne har sex i en elskovsslynge.