Stiftelsen DAMs logo med fugl og påskrift

Alle NHFs regioner, landsforeninger og lokallag kan søke prosjektmidler innen helse og forskning hos Stiftelsen DAM (tidligere «ExtraStiftelsen»). De større søknadene går via og koordineres sentralt av NHF. Nedenfor kan du lese om de ulike søknadsfristene.

For mindre prosjekter med et budsjett opp til kr 30.000,- kan du søke støtte gjennom ordningen Ekspress, som har søknadsfrist 15. mars og 15. september hvert år.

Legg merke til at det er ulike frister internt hos NHF og hos Stiftelsen Dam: 

Søknadsfrist hos NHF: Søknadsfrist Stiftelsen Dam:
HELSEPROSJEKTER
1. mars 15. mars
1. september 15. september
FORSKNINGSPROSJEKTER
1. februar
 

15. februar (skissesøknad)

UTVIKLINGSPROSJEKTER
15. august
 

15. september (skissesøknad)

Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektkoordinator Linda Åsheim på
telefon 948 33 015 eller e-post: linda.aasheim@nhf.no.

Det er aldri for tidlig, og ingen idé er for liten!

På Stiftelsen Dams nettsider finner du mer informasjon om hvordan du kan søke midler og hva en prosjektsøknad bør inneholde.

La ideene blomstre!