Bilde av en "bok". som heter diskrimineringshåndboken, i en TV-monitor som det står TV-butikken på. Nederst i bildet står det: Du bør prøve DISKRIMINERING!

Gjennom mange år har funksjonsevne vært blant temaene Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har fått aller flest henvendelser om. I 2019 dreide mer enn hver femte sak til LDO seg om nettopp dette. Nå ønsker LDO seg mer kunnskap om funksjonshemmedes erfaringer etter ti år med et helhetlig diskrimineringsvern.

Hvordan synes DU det har gått? Hva mener DU trengs for å oppnå likestilling for funksjonshemmede? Se videoen i innlegget og gi dine innspill!

Eksempler på problemstillinger kan være:

  • Hvordan opplever funksjonshemmede å bli ivaretatt av Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda?
  • Hva kan gjøres for at funksjonshemmede skal bruke lovverket mer aktivt?
  • Hva er de viktigste problemstillingene framover for å oppnå likestilling for funksjonshemmede?
  • Hva mener dere om lovens virkeområde, tolkningen av loven, eller praktiseringen og håndhevingen av den?
  • Hvilke forbedringer mener dere er viktig i lovverket?

Se videoen ved å trykke her.

For utdypende informasjon trykk her.

Innspill sendes til ragnar.lie@ldo.no eller ek@ldo.no.