Bilde av Vofo som overrekker premien til Arild Karlsen, premien er et innrammet bilde av kunnskapens tre.

18.juni mottok NHF Øst Voksenopplæringsprisen av VOFO Østfold, en årlig ærespris som voksenopplæringsforbundet deler ut.

Prisen er et bilde av kunnskapens tre og 10.000 kr.

«Kunnskapens tre» er en ærespris som tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en spesiell innsats for voksenopplæring gjennom kompetanseutvikling og folkeopplysning i Østfold.

NHF Øst sitt kanditatur ble fremmet av AOF Østfold, med følgende begrunnelse:

AOF Østfold innstiller vår medlemsorganisasjon; Handikapforbundet, Region Øst, til Voksenopplæringsprisen. NHF Øst er et talerør for alle bevegelseshemmede, og driver interessepolitisk arbeid i vår region. De er et aktivt forbund som har stor grad av kursvirksomhet og dekker hele livsløpet i sin kursprofil. NHF Øst har også et eget ungdomslag for medlemmer under 30 år.

Gjennom langsiktig arbeid, har de i sitt samarbeid med oss og Viken fylkeskommune (Tidligere Østfold fylkeskommune) også bidratt til engasjement og legitimitet når det gjelder satsningen på tilretteleggingstilskudd ovenfor denne og andre målgrupper. Under følger noen av NHF Øst sine perspektiver, som går godt innenfor formålet med voksenopplæring:

·         De er opptatt av at funksjonshemmede skal ha mulighet til å ta en relevant utdanning, og ikke være nødt til å velge den skolen der rullestolen kommer inn.

·         De mener at det må være mulig for funksjonshemmede å komme ut i meningsfylt arbeid, og  arbeider med kompetansehevende tiltak for dette.

·         Om jobb ikke er noe alternativ, skal det likevel være en selvfølge å ha en anstendig inntekt og et verdig liv, og med det menes å kunne delta på alle arenaer, også gjennom kurs og utdanning.

·         De mener det er en selvfølge at funksjonshemmede, som alle andre, skal ha et sosialt liv og en aktiv fritid. Dette også gjennom å kunne delta på kurs og andre aktiviteter.