– Vi tilbyr deg

Mor sammen med datter i rullestol

Trenger du støtte i en vanskelig livssituasjon, noen å dele erfaringene dine med eller informasjon om en diagnose vi har tilknytning til? Ønsker du å delta i et givende fellesskap for et samfunn for alle? Eller vil du benytte deg av våre medlemstilbud? Nedenfor ser du hva Norges Handikapforbund kan gjøre for deg.
Dine rettigheter

En rekke tjenester og ordninger skal gjøre det mulig for deg som har funksjonsnedsettelse å leve mest mulig aktivt og selvstendig. Mange synes det er utfordrende å få oversikt over tilbudet og få tilgang til de tjenestene de […]

Informasjonsmateriell

Norges Handikapforbund har laget mye aktuelt og nyttig informasjonsmateriell, som du kan bestille eller laste ned fra nettsiden vår. Alle våre publikasjoner finner du på nhf.no/publikasjoner

Støtte på veien

Norges Handikapforbund har et stort nettverk av frivillige som kan gi deg støtte på veien når du står i en krevende livssituasjon. Arbeidet baserer seg på at mennesker som har […]

Diagnoserettede tilbud

NHFs landsforeninger har tilbud til deg som har en spesifikk diagnose eller livssituasjon. Landsforeningene har mange diagnoserettede aktiviteter og tilbud, som kurs, samtalegrupper og sosialt samvær. I tillegg påvirker de […]

Medlemstilbud

Som medlem i Norges Handikapforbund har du tilgang til flere gode medlemstilbud. I tillegg til at du får tilgang til våre tilrettelagte hytter, tilbyr vi deg også ulike rabatterte varer […]

Engasjer deg!

Vil du være med på å gjøre en innsats for å skape et samfunn for alle, der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med […]

Jobbverksted

NHFs jobbverksted er et tilbud til deg som har en fysisk funksjonsnedsettelse og som ønsker å jobbe. Målet med jobbverkstedet er at alle som deltar skal få nyttig informasjon knyttet til å komme ut […]

Handikapnytt

Handikapnytt er Norges Handikapforbunds hovedtidskrift til medlemmene og andre som er interessert i funksjonshemmedes hverdag. Bladet kommer ut seks ganger i året og har eget nettsted. Handikapnytt er et uavhengig journalistisk magasin […]

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen