Norges Handikapforbunds lederkonferanse avholdes de årene det ikke er landsmøte. Lederkonferansen skal drøfte strategier, virksomhetsplaner og prinsipielle og politiske saker som er viktige for organisasjonsleddene. Lederkonferansen består av sentralstyret og leder, eventuelt nestleder, fra hver region, hver landsforening og NHFU.

Lederkonferansen 2016

Lederkonferansen 2014